Den klastrů

Zajímá Vás, jak spoluprací firem a institucí v rámci oboru upevnit svou pozici na trhu? Národní klastrová asociace spolu s Libereckým krajem a Agenturou regionálního rozvoje vás zvou na již osmý Den klastrů, který se koná pod záštitou a za účasti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Na akci přislíbili účast další významní hosté včetně náměstků ministra průmyslu a obchodu Mariana Piechy a Petra Očka a generálního ředitele agentury CzechInvest Patrika Reichla.

22 Čvn 10:00 – 18:45 Technická univerzita v Liberci, aula budovy G
Univerzitní náměstí 1410/1, 460 01 Liberec

Program konference Den klastrů

Jednotlivé bloky konference budou věnovány benefitům klastrové spolupráce a smyslu zakládání klastrových organizací v Česku.

Seznámíme vás s konkrétními přínosy spolupráce firem s výzkumnými organizacemi. Představíme vám příklady dobré praxe, možnosti zapojení klastrů do procesu realizace RIS3 (Regionální inovační strategie), rozvoje inovací, mezinárodní spolupráce a čerpání podpory ze zdrojů Evropské unie na vědu, výzkum a inovace.

10:00 – 11:00

Registrace účastníků a networking

11:00 – 12:30

Úvodní blok konference

Úvodní slovo (zástupci MPO, Libereckého kraje, Národní klastrové asociace)

Smart Akcelerátor Libereckého kraje (SALK)

Perspektivy klastrové politiky 2021+ (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Aktivity CzechInvestu v podpoře klastrů (CzechInvest)

Předání ocenění Zlatý klastr (Karel Havlíček)

12:30 – 13:15

Oběd 

13:15 – 14:50

Úspěšné projekty klastrových organizací

1. blok – oblast Rozvoj inovací ve firmách

2. blok – oblast Internacionalizace

3. blok – oblast Vzdělávání

14:50 – 15:20

Coffeebreak 

15:20 – 17:00

Úspěšné projekty klastrových organizací

4. blok – oblast Rozvoj regionálního inovačního prostředí

Panelová diskuse

17:00 – 18:45

Představení regionálních pracovišť

Centrum rozvoje strojírenského výzkumu VÚTS, a.s.

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI)

pozn.: omezený počet účastníků, prosíme o včasnou rezervaci prostřednictvím

přihlašovacího formuláře

Po oficiální části akce proběhne pro zájemce společenský večer v prostorách restaurace PUOR PLAUDIT (Hrazená 900, Liberec). Více informací najdete v registrační formuláři.

REGISTRACE

cs Čeština‎