Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021–2027 v tištěné verzi

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 představuje základní strategický dokument kraje pro následujících 7 let, který byl v červnu schválen v Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje. Nově je dokument k dispozici také v tištěné podobě, a to ve své plné verzi i ve verzi zkrácené, která je kromě češtiny dostupná také v angličtině, němčině a polštině. 

S obsahem dokumentu, ale také s celým postupem jeho tvorby je možné se seznámit na webových stránkách http://www.kraj-lbc.cz/srlk.

V případě zájmu o některou z tištěných verzí dokumentu se lze obrátit na oddělení rozvojových koncepcí, 2. patro budovy krajského úřadu, kancelář č. 272 (e-mail: srlk@kraj-lbc.cz; tel.:  485 226 572, 485 226 576, 485 226 309). Dokument je v omezeném množství k dispozici také na recepci a ve 14. patře budovy krajského úřadu.

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
485226324