Příjem žádostí do poslední výzvy programu Inovace zahájen

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu Inovace. Firmy tak mohou začít žádat o dotace na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci. Zvýhodněné jsou všechny projekty na efektivnější nakládání s vodou pro řešení rizik spojených s projevy sucha. Podnikatelé mohou získat na jeden projekt až 75 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 1. září 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do 29. ledna 2021. Pro žadatele je připraveno celkem 1,5 miliardy korun.

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Na co lze získat podporu?

  • ZVÝŠENÍ TECHNICKÝCH A UŽITNÝCH HODNOT VÝROBKŮ, TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB (PRODUKTOVÁ INOVACE)
  • ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PROCESŮ VÝROBY A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (PROCESNÍ INOVACE)
  • ZAVEDENÍ NOVÝCH METOD ORGANIZACE FIREMNÍCH PROCESŮ PROSTŘEDNICTVÍM ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INTEGRUJÍCÍ A AUTOMATIZUJÍCÍ PROCESY UVNITŘ PODNIKU ZAMĚŘENÉ PŘEDEVŠÍM NA PROPOJENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH (AKTIVIT, INOVACÍ A VÝROBY (ORGANIZAČNÍ INOVACE)
  • ZVÝŠENÍ PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM VÝZNAMNÉ ZMĚNY V DESIGNU PRODUKTU NEBO BALENÍ NEBO ZAVEDENÍ NOVÝCH PRODEJNÍCH KANÁLŮ (MARKETINGOVÁ INOVACE)

Příjemci podpory mohou být malé a střední podniky a velké podniky nebo podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. Více informací naleznete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace.

cs Čeština‎