Aktuální výzvy OPPIK

Vyhlášena Výzva V programu Partnerství znalostního transferu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v pondělí 23. září 2019 Výzvu V programu podpory Partnerství znalostního transferu.

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlášena Výzva VI programu Potenciál

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo ve čtvrtek 19. září 2019 Výzvu VI programu podpory Potenciál.

Text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl ve středu 18.9.2019 aktualizaci harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2019. K dispozici je na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace na záložce Obecné informace o OP PIK a také na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/