Soutěž Karla Hubáčka

Dne 13. 3. 2019 startuje „Soutěž Karla Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019, která se konaná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a členky rady kraje Radky Loučkové Kotasové. Soutěž vyhlašuje Liberecký kraj společně s městy Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov a partnery: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví), Technická univerzita v Liberci).

V letošním roce došlo k modernizaci celé akce, vč. jejího názvu, nových webových stránek a podmínek soutěže, kdy společným cílem je zvýšení prestiže samotné soutěže a propojení jednotlivých aktérů – měst, obcí, institucí na území našeho kraje pro pozitivní věc.

Prostřednictvím soutěže bychom rádi vyzdvihli úspěšné nebo zajímavé stavby a šikovné osobyžáky, studenty, projektanty, architekty, talenty v oblasti stavitelství, architektury a řemesla celého Libereckého kraje.

Ceny pro rok 2019:

Cena Karla Hubáčka
Cena JUNIOR (pro žáky SŠ, VOŠ a studenty VŠ do 30-ti let věku autora)
Cena za INOVACI
Cena OSOBNOST ve stavitelství
Cena VEŘEJNOSTI (od června 2019 bude probíhat hlasování na webových stránkách soutěže)

Podmínky soutěže jsou zveřejněny na nových webových stránkách soutěže www.stavbaroku.lk

Průběh soutěže můžete sledovat i na Facebooku na stránce: Soutěž Karla Hubáčka

Těšíme se, že se zapojíte do soutěže a že letošní 15. ročník “Soutěž Karla Hubáčka“ Stavba roku Libereckého kraje 2019 společně oslavíme dne 24. 10. 2019 na slavnostním vyhlášení!