Zámek Zahrádky

 • Zahradky_zamek_01
 • Zahradky_zamek_03
 • Zahradky_zamek_02
 • 5101-45_01
 • 5101-45_02
 • 5101-45_03
 • 5101-45_04

Místo - Kategorie: Občanská vybavenostMísto - Oblast: Českolipsko

 • Profil

  Nový Zámek v Zahrádkách vystavěli ve druhé polovině 16.století páni z Vartemberka.S ohledem na situování stavby na skalní hraně nad údolím Robečského potoka a podle objevu gotických konstrukcí v prostoru severního křídla, můžeme usuzovat, že vznikl na místě staršího sídla. To snad dokládají i sklepní prostory vysekané v pískovcové skále, které se nekryjí s rozvrhem renesanční stavby. Rozkládají se pod severní a severozápadní částí zámku a  částečně vně jeho západního a severního obvodu. Část objektu na jihozápadě je vysekána do prvního patra v pískovcové skále. Tu lze sledovat na pahorek západně od zámku. Jak dokládají starší plány a vyobrazení, existovala zde obdélná stavba, dnes zaniklá, avšak za současného stavu poznání nelze říci, zda-li souvisela s předchůdcem zámku. Čtyřkřídlá dispozice zámku se čtyřmi nárožními rondely je dána renesanční výstavbou. Pozdně barokní přestavba v 70.letech 18.století se odrazila například na fasádě a střechách zámku. Vstupní křídlo má klasicistní úpravu. Ve 20.letech 19. století proběhly úpravy empírové. V této době vznikla v širším okolí zámku řada romantických staveb. Zámek obklopuje krajinný park. Po Vartembercích získal zámek jako konfiskát Albrecht z Valdštejna. Po něm následovali Kounicové. V současnosti je v majetku University Karlovy. 30.1.2003 vyhořel.

 • Fotogalerie
 • Mapa

  No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.