• Svitava – bývalý zájezdní hostinec

  Obec: Cvikov
  Adresa lokality: Svitava
  Typ lokality: Objekt (jedna budova)

  Budova u křižovatky téměř ve středu obce. Uzavřeno, neoploceno. Rekonstrukce nutná. Další využití jako občanská vybavenost, případně objekt infrastruktury turistického ruchu.

 • Tvrz Kuřívody

  Obec: Ralsko
  Adresa lokality: Tvrz Kuřívody
  Typ lokality: Objekt (jedna budova)

  O datu založení tvrze se vedou dodnes domněnky. Zřejmě její nejstarší část pochází ze 13. století. Dnešní, téměř dokonalá čtvercová stavba se sevřeným nádvořím zachovává stav po renesanční přestavbě v letech Více »

 • Ubytovna Falcon

  Obec: Mimoň
  Adresa lokality: Svébořická 146
  Typ lokality: Objekt (jedna budova)

  Jedná se o třípodlažní budovu o půdorysné výměře 676 m2, vystavěné okolo roku 1900 jako skladové prostory sousedící fy. Thonet. Následně byl objekt užíván jako internát, mateřská škola, závodní kuchyně Více »

 • Velký objekt

  Obec: Cvikov
  Adresa lokality: Lindava
  Typ lokality: Objekt (jedna budova)

  Velké hospodářské stavení nedaleko hlavní silnice. Horší přístupová cesta. Ruina – velmi špatný stav.

 • Vila

  Obec: Nová Ves
  Adresa lokality: Nová Ves u Chrastavy
  Typ lokality: Objekt (jedna budova)

  Objekt určený k bydlení (vila) blízko silnice. Nutná rekonstrukce.

 • Vojenská střelnice

  Obec: Liberec
  Adresa lokality: Starý Harcov
  Typ lokality: Areál (plocha s budovami)

  Původně byl areál využíván jako vojenská střelnice, ale ke svému účelu neslouží už několik desetiletí. Stávající stav je dán dlouhodobou neúdržbou a nevyužíváním areálu a objektů v něm. Areál je Více »

 • Zámek Horní Police

  Obec: Horní Police
  Adresa lokality: Horní police 1
  Typ lokality: Objekt (jedna budova)

  Raně barokní zámek byl přestavěn ze staršího sídla krátce před rokem 1689. V 19. století zde byl umístěn jezuitský seminář. Zámek je v dnešní době veřejnosti nepřístupný, kromě příležitostí kdy Více »

 • Zámek v Jesenném

  Obec: Jesenný
  Adresa lokality: Jesenný
  Typ lokality: Areál (plocha s budovami)

  Na pomyslné hranici jabloneckého a semilského okresu se nalézá obec Jesenný, kde na návrší se nalézají smutné pozůstatky jesenského panského sídla. Jedná se o jednopatrový obdélný objekt, ke které je Více »

 • Zámek Zahrádky

  Obec: Zahrádky
  Adresa lokality: Zahrádky 1
  Typ lokality: Areál (plocha s budovami)

  Nový Zámek v Zahrádkách vystavěli ve druhé polovině 16.století páni z Vartemberka.S ohledem na situování stavby na skalní hraně nad údolím Robečského potoka a podle objevu gotických konstrukcí v prostoru severního křídla, můžeme usuzovat, Více »

 • Zřícenina zámku Velký Valtinov

  Obec: Velký Valtinov
  Adresa lokality: Velký Valtinov 40
  Typ lokality: Areál (plocha s budovami)

  První zmínky o Valtinově se objevila v letech 1399-1404 v predikátu Hanuše Blekty z Valtinova. Jeho potomci drželi Valtinov až do počátku 17. století. Roku 1602 byl statek prodán věřitelům Více »