Hospodářský dvůr (renesanční valdštejnské konírny) jako součást zámeckého parku Doksy

 • HD_Zamek_Doksy_01
 • HD_Zamek_Doksy_02
 • HD_Zamek_Doksy_03
 • HD_Zamek_Doksy_04
 • HD_Zamek_Doksy_05
 • HD_Zamek_Doksy_06
 • HD_Zamek_Doksy_07

Místo - Kategorie: Zemědělské objektyMísto - Oblast: Českolipsko

 • Profil

  Hospodářský dvůr se nachází v severovýchodní části zámeckého parku v centru města Doksy u Máchova jezera. Sestává z komplexu tří budov, soustředěných po obvodu obdélného vnitřního dvora. Součástí celého dvora byly stáje pro koně, chlévy pro domácí zvířata a ovčín. Na chlévy navazovaly stodoly se širokými vraty a prostornými půdami. V jižní části dvora byly budovy přizpůsobeny pro bydlení a správu dvora a v nich se nachází také černá kuchyně s chlebovou pecí. Historické budovy dvora – založeného pravděpodobně již v období renesance – byly postupně přestavovány patrně v 1. čtvrtině 19. století a poté v 50-tých letech 20. století v rámci zestátnění a kolektivizace. Stavební stav budov je v různém stádiu zanedbanosti. Architektonický kulturní a estetický význam budov je nenahraditelnou součástí zámeckého areálu někdejšího Valdštejnského panství v Doksech. Budovy v jižní části dvora bezprostředně navazují na nádvoří zámku a tvoří svým pojetím jižního průčelí významnou hmotovou a architektonickou součást zámecké architektury. Cílem je je sociální, ekonomické, urbanistické, architektonické a technické zhodnocení strategické lokality v centru města, zlepšení vzhledu a fungování města rozvojem jeho prostorového potenciálu včetně historického dědictví. Investiční příležitost pro využití turisticky atraktivní lokality.

 • Fotogalerie
 • Mapa

  No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.