Horní škola

 • 5104-22_01
 • 5104-22_02
 • 5104-22_03
 • 5104-22_04

Místo - Kategorie: Občanská vybavenost, PRODEJ a PRONÁJEMMísto - Oblast: Jilemnicko

 • Profil

  Původní, jihovýchodní část stavby na stpč.658/1 pochází z r.1900, kdy byla vystavěna a dána do užívání jako škola. K tomuto objektu byla v letech 1980-1984 provedena rozsáhlá přístavba. K původnímu základnímu půdorysu školy byl přistavěn trakt o rozměrech 54 x 11 m (objekt A), sloužící jako školní budova a dále byla provedena přístavba sociálního zařízení a schodiště o rozměrech 6,1 x 7,35 m. Na objekt A navazuje přístavba traktu o rozměrech 10,9 x 5 m, obsahující sociální zařízení, kotelnu a schodiště, propojující budovu školy na stpč.658/1 s objektem tělocvičny se zázemím (objekt B na stpč.930). Původní část i přístavba objektu A jsou podsklepeny a mají 2 nadzemní podlaží (z toho 1 podkroví). Obsahují kuchyň s jídelnou, skladovací prostory, učebny, kabinety, chodby, soc.zařízení a dvě bytové jednotky. Objekt B je částečně podklepen, v 1.PP tohoto objektu se nachází elektrokotelna a dílna, v 1.NP tělocvična, chodba, šatny, soc.zařízení. Zastavěná plocha obou objektů je 1.202 m2, zastavěná plocha všech podlaží je 2.569 m2, celkový obestavěný prostor je 11.901 m3. Celková výměra navazujících pozemků je cca 5.000 m2. Areál je přístupný z místní komunikace parc.č. 3366/1 vlastní zpevněnou komunikací na pozemcích parc.č.1103 a stpč. 658/2. Objekty jsou napojeny na veřejný kanalizační řad, veřejný vodovod, na rozvod el. energie a na dešťovou kanalizaci. Objekty jsou vytápěny elektrokotelnou, umístěnou v 1.PP objektu B. Na pozemku parc.č.1106/8 bylo v r.1987 vybudováno hřiště – prostor pro míčové hry, běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký. To je v současné době zcela neudržované, v terénu špatně rozeznatelné. Na pozemku parc.č.1106/8 je dále umístěna stožárová trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ.

 • Fotogalerie
 • Mapa

  No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.