Bývalá závodní jídelna textilní továrny

 • Jidelna_Rokytnice_01
 • Jidelna_Rokytnice_02
 • Jidelna_Rokytnice_03
 • Jidelna_Rokytnice_04
 • Jidelna_Rokytnice_05
 • Jidelna_Rokytnice_06
 • Jidelna_Rokytnice_07
 • Jidelna_Rokytnice_08
 • Jidelna_Rokytnice_09
 • Jidelna_Rokytnice_10
 • Jidelna_Rokytnice_11
 • Jidelna_Rokytnice_12
 • Jidelna_Rokytnice_13
 • Jidelna_Rokytnice_14
 • Jidelna_Rokytnice_15
 • Jidelna_Rokytnice_16
 • Jidelna_Rokytnice_17
 • Jidelna_Rokytnice_18

Místo - Kategorie: Občanská vybavenostMísto - Oblast: Jilemnicko

 • Profil

  Objekt bývalé závodní jídelny byl vždy součástí areálu textilní továrny SEBA 10, později Rotextile, a.s.. Celý areál je od roku 2006 nevyužívaný a chátrá. Závodní jídelna nebyla ke svému účelu využívána z důvodu postupného propouštění zaměstnanců již od roku 2001 a byla postupně devastována. I když je objekt bývalé závodní jídelny umístěn od vlastního továrního areálu přes silnici, byl tento objekt s areálem funkčně propojen a byl na něm provozně závislý (vytápění parovodem z továrny, napojení na elektřinu z továrny, napojení na vodovod). Z tohoto důvodu nemohl být samostatně po ukončení provozu továrny provozován – objekt nelze využívat k původnímu účelu, a to ani částečně. Přibližně od roku 2008 je celý areál Rotextile včetně závodní jídelny evidován v databázi Brownfields spravované Libereckým krajem, kde je evidován i v současné době. Z důvodu špatného technického stavu a zanedbanosti objektu v centru města se Město Rokytnice nad Jizerou snažilo již od roku 2006 odkoupit tento objekt od vlastníka a najít pro tento nevyužitý objekt využití. Objekt se podařilo odkoupit až na konci roku 2015. Objekt je v současné době zanedbaný, opuštěný a nevyužívaný. Vzhledem k původnímu využití ho nelze bez kompletní přestavby a změny využití vhodně a efektivně využívat. Vhodně a efektivně využívat není objekt možné i z důvodu jeho špatného stavebně technickému stavu a vzhledem k tomu, že není samostatně napojen na inženýrské sítě (provozně byl součástí továrního areálu). Objekt bývalé závodní jídelny již nemá rozvody topení a kotelnu (v objektu nebyla umístěna), má demontovanou a nefunkční vzduchotechniku, není napojen na topné médium, na elektřinu, má nefunkční osvětlení, nemá některá okna, nefunguje vodovod ani kanalizace na sociálních zařízeních. Celkově objekt nesplňuje základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb uvedených ve vyhlášce 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby – požadavky na požární bezpečnost, na ochranu zdraví osob, zdravých životních podmínek, bezpečnost při užívání ani úsporu energie a tepelnou ochranu a to jak v rámci svého původní využití, tak v rámci svého plánovaného využití. Dále objekt nesplňuje jednoznačně požadavek na mechanickou stabilitu a odolnost. Požadavek na mechanickou stabilitu a odolnost nesplňuje ze dvou důvodů. Prvním problémem je výrazné porušení jednoho nosného železobetonového vazníku krovu, kdy je zásadním způsobem porušena jedna diagonála vazníku. Tím je ohrožena nejen nosnost celé střešní konstrukce, ale také stabilita obvodových stěn. Druhým problémem je velmi vysoká vlhkost suterénní stěny v severozápadní části objektu, jejímž vlivem dochází k degradaci obvodové nosné stěny. Aby byly splněny základní požadavky vyhlášky a objekt mohl být využíván k novému účelu, je nutná kompletní přestavba objektu a všech jeho stavebních a technologických částí, statické zabezpečení poškozených konstrukcí a výstavba nových přípojek inženýrských sítí.

 • Fotogalerie
 • Mapa

  No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.