Bývalá výrobna krmných směsí

 • Velky_Grunov_krmivo_01
 • Velky_Grunov_krmivo_02
 • Velky_Grunov_krmivo_03
 • Velky_Grunov_krmivo_04
 • Velky_Grunov_krmivo_05

Místo - Kategorie: PRODEJ a Zemědělské objektyMísto - Oblast: Českolipsko

 • Profil

  Mlýn ve Velkém Grunově byl postaven v roce 1915 a sice jako mlýn větrný. Po pěti letech došlo vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek ke zřícení lopatek a soukolí a následně k jeho vyhoření. Po zavedení elektrické energie v roce 1921 se začínal v letech 1922 – 24 budovat mlýn nynější, zděný, který produkoval 10 tun výrobků denně. Po válce, kdy byl mlýn rekonstruován, se mlelo denně 30 tun žita, protože zde bylo instalováno zařízení pouze pro mletí této suroviny. Jelikož stavba mlýna byla realizována u tratě, mohla se produkce mlýna zasílat vagónovými zásilkami. Takovým způsobem pokračovalo mletí do roku 1962, kdy mlýn převzal Zemědělský nákupní závod v České Lípě. To se již vyráběly krmné směsi. Během třiceti let provedl ZZN dvě rekonstrukce. První proběhla v letech 1968 – 69 a investice činila tři miliony Kč. Druhá rekonstrukce stála pět milionů Kč a provedla se v letech 1988 – 89. V roce 1993 se chod mlýna na jeden rok zastavil důsledkem ukončení výroby ZZN a jeho privatizací. Hrozila celková devastace objektu a jeho demolice. Následný majitel mlýna firma POLY-FEED spol. s r.o. produkci mlýna obnovila a provozovala mlýn až do konce roku 2005. Začátkem roku 2006 zakoupila nemovitost mlýna firma Autocentrum FICS s.r.o. Jablonec a vstoupila jako rovnoprávný společník do firmy POLY-FEED spol. s r.o. Počátkem roku 2010 převzal 50-ti procentní podíl na firmě POLY-FEED většinový majitel Autocentra FICS s.r.o. a dokončil tím oddělení POLY-FEED spol. s r.o od dřívějších majitelů. Zároveň firma POLY-FEED spol. s  r.o. prodala podíly na ostatních firmách dřívějšího majitele a tím přerušila i tyto vazby. V roce 2012 byla provedena další rekonstrukce a v jejím rámci se vybudovala nová posklizňová linka obsahující čističku a sušičku.

  Zemědělského objektu ve velmi dobrém stavu s 1,2 ha zemědělské půdy s rybníčkem, který se nachází v okrajové části obce Brniště, v okrese Česká Lípa. Objekt leží u železniční dráhy. Je zde funkční výrobna a prodejna krmných směsí vyrábějící krmiva pro hospodářská zvířata o pěti částech. První částí je obytný dům s bytem, kanceláří a prodejnami. Druhou částí je výrobna, dílna, šatny a hygienické zázemí. Třetí částí je hala o CP 400 m2, využívaná jako podlahový sklad, a čtvrtá část je sýpka (skladovací kapacita 360t). Pátou částí je samostatně stojící objekt – posklizňová linka, vybavena zánovní sušičkou a čističkou zemědělských komodit. Je zde rampa a zpevněná plocha pro nákladní vozy. Celý areál je oplocen, má dvě příjezdové cesty a vlastní zdroj vody.

 • Fotogalerie
 • Mapa

  No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.