Chceme znát Váš názor …

Obracíme se na Vás jako na vlastníka lokality brownfields / greenfields nebo jako na představitele obce, v jejímž katastru existuje lokalita typu brownfields nebo greenfields. Zajímali by nás Vaše postřehy a náměty na další doprovodné služby či činnosti, ale také Vaše případná ochota se spolupodílet na financování balíčku služeb souvisejících s problematikou brownfields a greenfields:

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku formou on-line formuláře, případně nám můžete zaslat připomínky přímo na e-mail správci portálu – Markovi Pšeničkovi (m.psenicka@arr-nisa.cz). Děkujeme.

 

Dotazník

Dotazník - Portál investičních příležitostí Libereckého kraje
Jméno
Příjemní
Název společnosti, firmy, obce
Zde můžete popsat další připomínky, nápady týkající se portálu investičních příležitostí.