Industrie – Před zrodem továrny 1/12

Nový dokumentární cyklus o neznámých kapitolách českého průmyslu. Příběh počátků industrializace v českých zemích. Režie I. Bystřičan Harrachov ukrývá pravděpodobně nejstarší dodnes fungující sklárnu na světě. Byla založena už v roce 1712. Je to místo, které nás spojuje se začátky průmyslu a kapitalismu. Byla to totiž jedna z prvních manufaktur na našem území. Její příběh Více »

Územní plány měst a obcí v Libereckém kraji

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen “urbanistická koncepce”), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále jen “plocha přestavby”), pro veřejně Více »

cs Čeština‎