Balíček služeb

REGISTRACE

Na základě Vaší žádosti zaregistrujeme novou problémovou lokalitu v databázích brownfields a greenfields


AKTUALIZACE

Provádíme průběžnou aktualizaci údajů o lokalitách v databázi brownfields a greenfields Libereckého kraje. Současně zajišťujeme přenos těchto aktuálních informací do Národní databáze brownfields.


PREZENTACE

Databáze brownfields a greenfields Libereckého kraje je pravidelně prezentována na různých akcích, seminářích a fórech s obdobnou tématikou s cílem představit investiční možnosti v regionu. Zaměřujeme se na akce, které se konají v České republice, ale i v příhraniční oblasti Polska a Německa.


SERVIS

Zprostředkujeme kontakt s vlastníky nemovitostí a pomůžeme Vám zajistit informace pro konkrétní investiční záměr.


FINANCE

Poskytneme dotační poradenství na revitalizaci brownfields –  pro obce, vlastníky objektů, investory.


INFORMACE

Zprostředkujeme zajímavé informace, netradiční způsoby řešení, můžete se stát odběrateli pravidelného měsíčního newsletteru – a to nejen o brownfeildech nebo greenfieldech.

cs Čeština‎