Nahlédněte do databáze brownfields, greenfields a dalších investičních příležitostí, které jsou v Libereckém kraji k dispozici pro vaše podnikání. Na portálu investičních příležitostí Libereckého kraje najdete aktuální informace pro investory, nabídku poradenství, spolupráce a podpory při hledání lokality pro vaše investice.

Balíček služeb

REGISTRACE

Na základě Vaší žádosti zaregistrujeme novou problémovou lokalitu v databázi brownfields a greenfields – s preferencí lokalit se zastavěnou plochou větší než 1000 m2.


AKTUALIZACE

Průběžně budeme aktualizovat dostupné údaje o lokalitách.


PREZENTACE

Budeme prezentovat databázi a lokality na různých akcích, seminářích a fórech s obdobnou tematikou s cílem přestavit možnosti a potenciál regionu v této oblasti a nalákat investory, akce se mohou konat v ČR i v příhraniční oblasti Polska a Německa, předpoklad cca 5 akcí ročně.


SERVIS

Ulehčíme cestu vlastníkům nebo dotčeným obcím k zájemcům o lokality. Chceme být partnerem potencionálním zájemcům v místě, s lokální znalostí území a místních souvislostí, zprostředkování kontaktů a jednání s vlastníky a představiteli dotčených obcí.


FINANCE

Poskytneme podrobné dotační poradenství –  pro obce, vlastníky objektů, investory.


INFORMACE

Zprostředkujeme zajímavé informace, netradiční způsoby řešení, můžete se stát odběrateli pravidelného měsíčního newsletteru – a to nejen o brownfeildech nebo greenfieldech.

cs Čeština‎