Veřejnost může do konce května nominovat osobnosti na udělení Pocty hejtmana Libereckého kraje

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta opět po roce udělí Pocty hejtmana významným osobnostem, které působí nebo působily v různých oblastech lidské činnosti a svůj život či dílo zasvětily rozvoji a dobrému jménu nejen Libereckého kraje.

Termín pro zasílání nominací právě začíná, jeho konec je 31. května 2024. Slavnostní večer se uskuteční 26. září letošního roku v Oblastní galerii „Lázně“ Liberec. Oceněné osobnosti si vedle Čestného uznání odnesou Hejtmanský dukát. 

Podat nominaci pro rok 2024 bude možné od 18. ledna 2024 do 31. května 2024.

Níže naleznete:
1) Formulář, který je k nominaci nutné vyplnit
2) Pravidla nominace
3) Informace o procesu výběru oceněných osobností
4) Seznam osobností, které byly v dřívějších letech oceněny – prosíme o přečtení seznamu, zda již osobnost nebyla oceněna!

Důležité informace k nominacím:

1) FORMULÁŘ

Formulář je k nominaci nutné vyplnit, podepsat a odevzdat.

Odevzdat formulář lze trojím způsobem:

a) zaslat poštou na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana, Andrea Fulková, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

b) osobně doručit formulář na tutéž adresu a odevzdat ho na podatelně Krajského úřadu LK v přízemí budovy

c) zaslat podepsaný scan nominačního formuláře na adresu podatelna@kraj-lbc.cz, popř. datovou schránkou – č. datové schránky: c5kbvkw

Nominace lze zasílat do 31. května 2024.

Formulář ke stažení a vyplnění: Formulář – NÁVRH NA UDĚLENÍ POCTY HEJTMANA LIBERECKÉHO KRAJE (případně pod touto zprávou v příloze)

Poznámka: Nejasně vyplněné formuláře a formuláře bez platných kontaktních údajů a podpisu navrhovatele budou vyřazeny z výběru. Děkujeme za pochopení. 

2) PRAVIDLA NOMINACE

– Návrhy na udělení Pocty hejtmana Libereckého kraje mohou podávat občané, právnické osoby se sídlem na území Libereckého kraje.

– Oceněné osoby musí být některým z níže uvedených způsobů spjaty s Libereckým krajem: na území kraje se narodily, žijí, s Libereckým krajem je spjato jejich působení, jejich život, dílo, činnost, nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Liberecký kraj a k jeho věhlasu a dobrému jménu.

– Poctu hejtmana lze udělit pouze fyzické osobě.

– Poctu hejtmana lze udělit za života i in memoriam.

– Nominace lze zasílat do 31. května 2024.

– Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Fulková, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor kancelář hejtmana, e-mail: andrea.fulkova@kraj-lbc.cz

3) PROCES VÝBĚRU OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Všechny správně podané nominace budou předloženy pracovní skupině složené ze zástupců zastupitelských klubů, tak ze zástupců organizací spjatých s Libereckým krajem. Pracovní skupina sestaví finální seznam osobností. Vybraným osobnostem bude předáno ocenění ve formě dekretu Pocta hejtmana a mince Hejtmanský dukát během slavnostního večera na podzim tohoto roku v Oblastní galerii Lázně v Liberci.

4) SEZNAM DOPOSUD OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Rok 2023

 • Mons. Jan Baxant za celoživotní přínos v oblasti duchovního života
 • Isa Engelmann za mimořádný přínos v oblasti uchování historické paměti Židů v regionu
 • Marie Fryaufová za mimořádný a dlouhodobý přínos v oblasti ošetřovatelské péče
 • Vladimíra Jakouběová za celoživotní přínos v oblasti muzejnictví a popularizace tradiční lidové kultury
 • Ivan Kortan za mimořádný přínos v oblasti vojenského výcviku aktivních záloh
 • prof. akad. sochař Vratislav Karel Novák – Pocta hejtmana in memoriam za celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění
 • Peter Rath za celoživotní přínos v oblasti sklářství a propagace českého skla v zahraničí
 • Vanesa Trostová za mimořádný přínos v oblasti obnovy kulturního dědictví

Rok 2022

 • PaedDr. Jan LUŠTINEC za celoživotní přínos v oblasti historie a muzejnictví
 • prof. Ing. Petr MOOS, CSc., dr. h. c. za celoživotní přínos v oblasti dopravního inženýrství a vysokoškolského vzdělávání v oboru dopravy
 • Mgr. Zdeněk POKORNÝ za celoživotní přínos v oblasti osvěty, vzdělávání a rozvoje regionu
 • prof.  doc. Mgr.  Jan SCHMID za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění 
 • plk. Miloslav ŠTĚPÁNEK (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti letecké meteorologie 
 • manželé Mgr. Marie a Mgr. Petr TRUNCOVI za celoživotní přínos v oblasti pedagogické činnosti a hudby 
 • MUDr. Vladimír VALENTA, Ph.D. za mimořádný přínos v oblasti veřejného zdraví a zdravotní politiky 

Rok 2021

 • Vlasta Burian (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu
 • František Horák za celoživotní přínos ve vývoji, obnově a záchraně regionálního pivovarnictví
 • Manželé Věra a Jiří Hudečkovi za celoživotní přínos v oblasti skautingu a práce s mládeží
 • prof.  Ing.  Jan Nouza, CSc. za celoživotní přínos v oblasti vývoje komunikačních technologií)
 • Jiřina Permanová za celoživotní přínos v oblasti hudby
 • akad. mal. Ivo Rozsypal (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti sklářství a výtvarnictví
 • MUDr. Stanislav Taller za celoživotní přínos v oblasti medicíny – chirurgie

Rok 2020

 • prof. Dr. Dr.h.c. mult. Roland Zdeněk Bulirsch za celoživotní přínos v oblasti matematických věd
 • ak. soch. Jiří Dostál za celoživotní přínos v oblasti výtvarnictví
 • Svatava Hejralová za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění
 • prof. Ing. Luboš Hes, DrSc., Dr.h.c. za celoživotní přínos v oblasti textilního výzkumu
 • P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D. za dlouhodobou práci v propojování církve a veřejnosti
 • František Truhlář (in memoriam) za mimořádný přínos při leteckých bojích 2. světové války
 • Walter Wiener za celoživotní a mimořádný přínos v oblasti ornitologie a standardizace chovu okrasného ptactva

Rok 2019

 • ak. soch. Jaroslava Brychtová za celoživotní přínos v oboru sklářství a výtvarnictví
 • Josef Haisler za celoživotní přínos v boji za svobodu
 • Jaroslav Hlubůček za celoživotní přínos v oboru sklářství a bižuterie
 • Markéta Pechová, DiS. za mimořádný sportovní výkon
 • Mgr. Jaroslav Rudiš za ojedinělý přínos v oblasti literatury
 • MgA. Graziano Sanvito za celoživotní přínos v oblasti hudby
 • prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel za celoživotní přínos v oboru architektury
 • Ing. Michal Beneš (in memoriam) za mimořádný přístup k záchraně lidských životů

Rok 2018

 • Karl Kostka (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti politiky a hospodářství 
 • Mgr. Alena Brádlová za celoživotní přínos v oblasti hudby a výchovy mládeže
 • Mgr. Roman Karpaš za celoživotní přínos v oblasti knižní tvorby a výtvarného umění
 • prof. RNDr. David Lukáš CSc. za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu
 • Marcela Machotková za celoživotní přínos v oblasti divadla a operního zpěvu
 • Ladislav Smejkal za celoživotní přínos v oblasti historie a regionálních dějin
 • Václav Toužimský za celoživotní přínos v oblasti fotografické tvorby
 • Ing. Ludvík Šablatura za celoživotní přínos v oblasti tělovýchovy a sportu

Rok 2017

 • Ladislav Bareš (in memoriam) za celoživotní přínos v oblasti hudby
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs za celoživotní přínos v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání
 • JUDr. František Novosad za celoživotní přínos v oblasti zachování tradičního řemesla v regionu
 •  Vlastimil Pospíchal za celoživotní přínos v oblasti sklářství
 • Sergej Solovjev za celoživotní přínos v oblasti boje za svobodu
 • Ervín Šolc za celoživotní přínos v oblasti česko-německé spolupráce
 • MUDr. Vladimír Zikmund, CSc. za celoživotní přínos v oblasti vědy, výzkumu a lékařství

Rok 2016

 • prof. RNDr. František Fediuk, CSc. za přínos v oblasti geologie
 • Ing. Taťána Janoušková za přínos v oblasti paliativní péče
 • Marta Kottová za přínos v oblasti osvětové činnosti o holocaustu
 • Ing. Miroslav Kučera za přínos v oblasti filantropie
 • MUDr. Blanka Šinkorová za přínos v oblasti lékařství
 • Miloš Zapletal za přínos v oblasti práce s mládeží

Rok 2015

 • prof. Dr. Hans Hiller za celoživotní přínos v oblasti rozvoje mezinárodních vztahů
 • doc. ak. mal. Eva Kubínová za celoživotní přínos v oblasti kultury
 • Mgr. Marie Matušková za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu
 • akad. soch. René Roubíček za celoživotní přínos v oblasti kultury
 • RNDr. Tomáš Řídkošil in memoriam za celoživotní přínos v oblasti historie a rozvoje regionu
 • Jaroslava Žitná za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží

Rok 2014

 • Jaroslav Bejvl za celoživotní přínos v oblasti sklářství a medailérství
 • Martin Chaloupka za celoživotní přínos v oblasti zachování lidových tradic v regionu
 • Vlasta Landová za celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce s mládeží
 • MUDr. Richard Lukáš Ph.D. za významný přínos v oblasti medicíny
 • Otfried Preussler in memoriam za celoživotní přínos v oblasti literatury a kultury
 • Vladimír Svoboda za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu

Rok 2013

 • Ing. Dalibor Dědek za významný přínos v oblasti průmyslu a podpory veřejných projektů
 • MUDr. Aleš Fürst in memoriam za celoživotní přínos v oblasti medicíny
 • Aleš Jaluška za celoživotní přínos v oblasti charitativní činnosti, pomoci znevýhodněným a handicapovaným
 • prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. za celoživotní přínos v oblasti vysokého školství
 • PhDr. František Vydra za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví
 • Siegfried Weiss za celoživotní přínos v popularizaci přírodních krás Libereckého kraje

 Rok 2012

 • kpt. Michal Košč in memoriam za hrdinské činy a chrabrost ve službách 1. československého armádního sboru
 • Ing. Luboš Novák, CSc. za významný přínos v oblasti vědy a výzkumu
 • Ing. Vladimír Páral za celoživotní přínos v oblasti literatury
 • prof. Dr. Jan Patočka DrSc., dr. h. c. in memoriam za celoživotní přínos v oblasti filozofie a lidských práv
 • RNDr. Ivan Šolc, CSc. za celoživotní přínos v oblasti fyziky, matematiky a astronomie
 • Bohumil Žloutek za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví

Rok 2011

 • MUDr. Václav Cihlář za celoživotní přínos v oblasti zdravotnictví
 • Miloslav Dvorský za celoživotní přínos v oboru tradičního řemesla a práce s mládeží
 • Václav Helšus za významný přínos v oblasti herectví
 • Vladimír Komárek in memoriam za významný přínos v oblasti výtvarného umění
 • RNDr. Miloslav Nevrlý za celoživotní přínos v oblasti přírodních věd – zoologii
 • PhDr. Jan Šolc za významný přínos v oblasti filosofie a vzdělávání

Rok 2010

 •  doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, ThD. za přispění k rozšíření duchovní vzdělanosti
 •  Luděk Vele za významný přínos v oblasti vážné hudby
 •  PhDr. Tomáš Edel in memoriam za významný přínos v oblasti historie
 •  Ing. arch. Svatopluk Technik in memoriam za celoživotní přínos v oblasti architektury
 •  plk. PhDr. Otto Janoušek za celoživotní přínos v oblasti armádního sportu
 •  Mgr. Věra Vohlídalová za celoživotní přínos v oblasti knihovnictví
 •  plk. Stanislav Hnělička za bojové zásluhy na Středním východě ve 2. světové válce

Rok 2009

 • Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. za celoživotní přínos v oblasti historie
 • Miloslav Bělonožník za celoživotní přínos v oblasti sportu
 • František Peterka za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu
 • Josef Václav Scheybal in memoriam za celoživotní přínos v oblasti umění a historie
 • Milan Uherek za celoživotní přínos v oblasti hudby

Rok 2008

 • Ing. Zdeněk Patrman in memoriam za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd
 • akad. arch. Otakar Binar za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd
 • akad. mal. Karel Wünsch za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd
 • Jaroslava Brychtová za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd
 • MUDr. Petr Čáp za přínos v oblasti zdravotnictví
 • Vojtěch Ron in memoriam za celoživotní přínos v oblasti divadelnictví
 • akad. mal. Rudolf Novotný in memoriam za celoživotní přínos v oblasti kultury
 • Dobroslava Kricklová za lidský přístup v oblasti pěstounské péče
 • Eduard Anděl za celoživotní přínos v oblasti stavitelství
 • prof. Stanislav Libenský za podíl na realizaci horského hotelu Ještěd

Rok 2007

 • Josef Rakoncaj za přínos v oblasti horolezectví
 • prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. za přínos v oblasti vědy a výzkumu
 • Věra Plívová Šimková za přínos v oblasti filmů pro děti
 • Jan Křivánek in memoriam za celoživotní přínos v oblasti popularizace vážné hudby
 • Jiří Janáček za přínos v oblasti literární vědy

Rok 2006

 • Petr Pálka in memoriam za celoživotní přínos v oblasti hudby
 • MUDr. Petr Suchomel, PhD. a celý neurochirurgický tým za přínos v oblasti zdravotnictví
 • doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr.h.c.za celoživotní přínos v oblasti architektury

Zdroj: Liberecký kraj / Filip Trdla – tiskový mluvčí