Cena Karla Hubáčka putuje do České Lípy. Získala ji rekonstrukce Jiráskova divadla

Desítky unikátních staveb, vydařené projekty a zajímavé architektonické nápady. To vše přinesl jubilejní 20. ročník Soutěže Karla Hubáčka. Vítězem hlavní ceny je rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě. Porota ocenila nejen samotnou stavbu ale i komplexní přístup k historické budově jako městotvornému prvku. Záštitu nad soutěží převzali ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, krajský radní Jiří Ulvr, starostka České Lípy Jitka Volfová a starosta Turnova Tomáš Hocke.

Stavby určené pro veřejnost si letos pro své hojné zastoupení od poroty zasloužily vlastní kategorii. Do užší nominace se dostaly čtyři – Sociální bydlení města Liberec – Na Žižkově, Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením, APOSS p. o., Výstavba objektu nukleární medicíny Krajské nemocnice Liberec a vítěz nejen této kategorie, ale i hlavní Ceny Karla Hubáčka, rekonstrukce Jiráskova divadla. Všechny zmiňované stavby jsou ukázkou propojení kvalitní architektury a společenského účelu.

Hejtman Martin Půta také proto udělil svou letošní Cenu hejtmana výstavbě Sociálního bydlení města Liberec – Na Žižkově. „Město má pečovat o své obyvatele a vytvářet jim důstojné podmínky pro život. Nový bytový komplex Na Žižkově, který poskytne kvalitní a dostupné bydlení, je určitě příkladem hodným následování,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.  

Mezi stavbami s veřejným účelem našlo svého favorita také Ministerstvo průmyslu a obchodu zastoupené ředitelem Odboru stavebnictví a stavebních hmot Filipem Žežulkou. Z jeho rukou získala Cenu MPO stavba objektu nukleární medicíny Krajské nemocnice Liberec.

V kategorii Soukromé stavby v letošním ročníku dominovaly stavby pro bydlení. Nominace se dočkaly dvě realizace chalup v Jizerských horách – Dům v Jizerkách a Chaloupka Dvě sestry. Vítězem se stala Vila Terasy, u které porota ocenila jak stavební a architektonické provedení, tak komplexní technologické řešení pro úsporu energií.

Pozornost poroty měly i realizace z kategorie Krajina a veřejný prostor. Opět se utkaly projekty zajímavé jak architektonicky, tak společensky. Nominaci získaly Malé vodní nádrže Habartice u Frýdlantu, českolipská lávka pro pěší a cyklisty Svárov-Kopeček a cenu pro vítěze získala realizace pasáže Ulička řemesel v Turnově.

V kategorii Junior – studentské projekty porotu zaujaly studentské návrhy tří studentek.  od Valentýny Zítkové a Elišky Klovrzové a vítězkou se stala Berenika Suchánková s projektem nazvaným Trojzemí – Krajinou Horní Lužice.

„Při hodnocení přihlášených realizací měla porota možnost navštívit mnoho zajímavých staveb po celém kraji. Viděli jsme inspirativní realizace jak mezi stavbami soukromých investorů, tak mezi stavbami veřejnými. Kvalitní architektura má v Libereckém kraji významné postavení a investoři vnímají její důležitost při kultivaci prostředí,“ dodal Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Vítězové obdrželi autorskou cenu, skleněnou vodováhu, kterou pro Soutěž Karla Hubáčka vytvořil v roce 2019 student umělecké sklářské školy v Železném Brodě Roman Mareš.

Organizátorem letošního ročníku soutěže je ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. Partnerem soutěže byly Liberecký kraj, Technická univerzita v Liberci, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Česká mincovna, a.s., Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Český svaz stavebních inženýrů, statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou a města Česká Lípa a Turnov. Letos se přihlásilo celkem 26 staveb a 10 studentských projektů. Bližší informace o soutěži i o přihlášených stavbách je možno zhlédnout na https://stavbaroku.lk/.

Text tiskové zprávy: Mgr. Petra Handlířová, Administrátorka soutěže, p.handlirova@arr-nisa.cz