Pasportizace podnikatelského prostředí 2021

Každé místo v Česku je něčím unikátní. Má své silné i slabé stránky, odlišné strategie rozvoje i priority.

Jaký je podnikatelský duch jednotlivých míst? Jaké jsou priority úřadů ve strategickém plánování obcí? Jaké investory by na svá území chtěli přilákat a v čem mají konkurenční výhodu?

Naším úkolem je společně se starosty obcí a podnikateli toto prostředí mapovat. Pravidelně vedeme po celé České republice strukturované rozhovory o podnikatelském prostředí s představiteli obcí i firem. Odpovědi pak doplňujeme o aktuální statistická data.

Vzniká souhrnná analýza, která definuje silná i slabá místa, rozvojový potenciál a konkurenční výhodu regionů z pohledu kvality podnikatelského prostředí a investiční atraktivity podnikatelského prostředí. Tu nazýváme pasportizací podnikatelského prostředí.

Cílem pasportizace, kterou zpracovávají zástupci našich regionálních kanceláří, je tvorba relevantního podkladu pro strategické plánování rozvoje obcí i pro lokalizaci vhodných firem a investic.

Průzkum 2019 – Statistická a kvalitativní data

více informací

Průzkum 2021 – Kvalitativní data

více informací

Průzkum 2021 – Statistická data

více informací

Mapa lokalizace investic

více informací

Tato aktivita je realizována v rámci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673 financovaného z ESF prostřednictvím OPZ a ze státního rozpočtu ČR.

Logo-OPZ-barevne-(1).jpg

Zdroj: https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Pasportizace-podnikatelskeho-prostredi