Brownfieldy zůstávají. Obcím chybějí peníze na přípravu projektů, dotace směřují jinam

Počty brownfieldů v České republice dlouhodobě výrazně neklesají a potíže s kultivací zanedbaných lokalit mají zejména města a obce. Často mají problém najít ve svých rozpočtech stovky tisíc na náročnou přípravu a projektovou dokumentaci bez jistoty dalšího financování projektu. Dostupné dotační programy ale vyžadují připravené projekty a finance jsou pak poskytovány na rekonstrukci, či dostavbu objektu.

„Koncepční příprava transformace brownfieldů bohužel dotována není. Správné nastavení transformace je přitom naprosto klíčové zejména ve smyslu ekonomickém a kapacitním. Je třeba designovat to, co je v daném místě a čase potřebné, vědět jakým způsobem, z jakých zdrojů a za jakých podmínek je to financovatelné,“ říká architekt a urbanista Tomáš Ctibor z ateliéru 4ct.

V CzechInvest pomáháme obcím najít nejvhodnější cestu k řešení jejich brownfieldu a díky tomu vnímáme slabá místa v nynějším systému podpory. Proto chystáme navrhnout pro budoucí Národní strategii regenerace brownfieldů 2024+ přesměrování části financí na sanace a přípravu lokalit.

Více se dočtete zde

Zdroj: https://www.linkedin.com/posts/brownfields-by-czechinvest_brownfieldy-z%C5%AFst%C3%A1vaj%C3%AD-obc%C3%ADm-chyb%C4%9Bj%C3%AD-pen%C3%ADze-activity-6975415351828193280-Njh1?utm_source=share&utm_medium=member_desktop