Konec online hlasování v Soutěži Karla Hubáčka se blíží. Nastane 30. dubna!

Už jen posledních několik dnů je možné hlasovat pro Cenu veřejnosti v letošním ročníku Soutěže Karla Hubáčka. Hlasovat je možné do soboty 30. dubna pro kategorii realizovaných staveb a pro kategorii Junior – studentské projekty. 

Původně se tato soutěž nazývala pouze Stavba roku Libereckého kraje. Od roku 2019 nese jméno architekta Karla Hubáčka, který je dodnes jediným českým architektem oceněným Mezinárodní unií architektů prestižní Perretovou cenou, a to za své nejznámější dílo – televizní vysílač a horský hotel na Ještědu.

„Smyslem soutěže je vyzdvihnout úspěšné nebo zajímavé stavby a šikovné osoby – žáky, studenty, projektanty, architekty, talenty v oblasti stavitelství, architektury a řemesla z celého Libereckého kraje,“ dodal Jiří Ulvr, radní kraje ro resort regionálního rozvoje a evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Všechny zajímavé a leckdy unikátní realizace z posledních ročníků najdou zájemci s podrobnostmi a fotografiemi na webu soutěže www.stavbaroku.lk, kde se nacházejí také veškeré další informace. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 26. května.

Soutěž vyhlašuje Liberecký kraj společně s městy Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov a partnery: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Technická univerzita v Liberci.

Jan Mikulička, odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz

cs Čeština‎