Revitalizace území starých stavebních zátěží (brownfields) v rámci Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravuje v únoru/březnu 2022 vyhlášení výzvy pro příjem žádostí o financování projektů na renovaci objektů typu brownfield. Konkrétně budou podpořeny, buď rekonstrukce nebo demolice a výstavby budov. Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Jedná se o investiční podporu regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití nebo i částečné využití pro nepodnikatelské účely.

Zdrojem prostředků budou prostředky v rámci Národního plánu obnovy (komponenta 2.8.3., investice č. 3). Brownfieldem v kontextu výše zmíněné komponenty rozumíme lokality, které jsou ovlivněny dřívějším používáním, jsou opuštěné anebo nedostatečně využívané, mohou mít problémy s kontaminací a vyžadují intervenci, aby se vrátily k smysluplnému využití.

Účelem tohoto dotazníku je předběžně zmapovat, zda se na území Vaší obce/kraje nachází projekty, které by byly vhodné pro podpoření z tohoto programu.

Dotazník je určen pro vedení obce/kraje nebo odpovědnou/é osobu/y za problematiku územního/regionálního rozvoje nebo investiční politiky. V případě, že jste odkaz na dotazník obdrželi a nejste relevantní cílovou skupinou, na dotazník prosím neodpovídejte a zašlete jej odpovědné osobě.

Dotazník můžete vyplnit anonymně. Pokud však uvedete na konci dotazníku své kontaktní údaje, budeme Vás v případě, že bude Váš projekt vyhodnocen jako vhodný pro financování z Národního plánu obnovy, kontaktovat.  

Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 15 minut.

— VSTUP —

Mgr. Jan Hana
Vedoucí oddělení brownfieldů
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Email: hana@mpo.cz
Tel: +420 725 526 615