URBIS SMART CITY FAIR

URBIS SMART CITY FAIR přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

V roce 2022 bude URBIS SMART CITY FAIR rozšířen. Veletrh budou tvořit tyto části:

Konference URBIS SMART CITY FAIR 2022

Konference se bude zabývat především životním prostředím ve městech a obcích, digitalizací, mobilitou a managementem.

Výstavní část

V této části veletrhu se budou prezentovat vystavovatelé s řešeními pro obce a města, bude navíc rozšířená o prezentaci smart projektů.

Autonomní mobilita

Autonomní mobilitu vidíme jako základ řešení nového systému mobility ve městech a změny dopravních zvyklostí obyvatel. Tato část přirozeně navazuje na ročníky 2020 a 2021, kdy se na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR prezentoval projekt C-Roads implementující systémy C-ITS. Na dopravu a mobilitu budoucnosti bude v rámci URBIS SMART CITY FAIR 2022 zaměřen projekt FUTURE MOBILITY.

Prezentace a hodnocení smart projektů

Podstatnou novinkou ročníku 2022 bude prezentace a hodnocení smart projektů. Každý z prezentovaných projektů bude ohodnocen URBIS smart indexem, který posoudí pokročilost projektu v několika oblastech – například v míře digitalizace, přínosu pro komunitu nebo pro životní prostředí. URBIS smart index určí mezinárodní komise.

  • Podtitul: Veletrh chytrých řešení pro města a obce
  • Termín konání: 2.-4.6. 2022
  • Místo konání: Výstaviště Brno
  • Pořadatel: Veletrhy Brno
cs Čeština‎