Proměňte svá data v cennou hodnotu – chytrá data pro brownfield projekty

Integrované systémové řešení COMOS pomáhá inteligentně zpracovat, propojit a zajistit využitelná data včetně těch, která nejsou bezprostředně k dispozici.

Řešení COMOS pro brownfieldy umožňuje jejich projektantům nebo provozovatelům rychle zaznamenávat, organizovat, propojovat a vizualizovat velké objemy dat a dokumentů, a tím efektivně a hospodárně modernizovat stávající zařízení. Výzvy

Brownfieldy ve věku digitalizace

Přestavba a modernizace zařízení nebo jejich částí ve stávajících výrobních areálech je pro projektanty obzvláště náročným úkolem. Počet projektů tohoto typu obvykle výrazně převyšuje počty novostaveb – a správa příslušných dat bývá nesmírně složitá.

Digitalizace nabízí obrovské příležitosti ve všech odvětvích. Vychází především z optimálně připravených dat, a právě proto je modernizace a údržba procesních zařízení tak náročná. Pří plánování brownfield projektů nejsou informace o struktuře stávajícího objektu obvykle k dispozici v digitální formě. Z toho vyplývá vysoká finanční i časová náročnost souvisejícího plánování. Výpočet projektů ještě více komplikují rozdíly mezi navrhovaným stavem a skutečným stavem realizace, a všechny tyto rozdíly musí být detailně zaznamenány a identifikovány. Změny uskutečněné v průběhu let nebývají často ani začleněny do dokumentace k zařízení nebo jsou přeneseny pouze částečně nebo nesourodě. COMOS: Retrofit ve zpracovatelském průmyslu

Pozůstatky analogového věku

Vzhledem ke dlouhé životnosti zařízení nebývá velká část dat k dispozici v elektronické podobě, což podstatně ztěžuje nebo téměř vylučuje digitální posouzení jednotlivých provozních přístrojů. Data navíc často zůstávají založena v projektové dokumentaci EPC, což znamená, že provozovatelé zařízení přijdou o integritu dat a svrchovanost v této oblasti. Další výzvou je ochrana a přenos odborných znalostí a zkušeností, neboť v případě odchodu dlouhodobých zaměstnanců nedošlo k záznamu jejich poznatků z praxe. Pro schopnost udržet si do budoucna konkurenceschopnost je proto digitalizace dat klíčová.

Celý článek zde >>>

Zdroj: SIEMENS

cs Čeština‎