Koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj podruhé za sebou uspěla v soutěži Chytrá města

Sledovat moderní trendy v oblasti Smart technologií. Nejlepší z nich v kraji zavést za účelem zrychlení, zlepšení nebo zkvalitnění parametrů v jednotlivých oblastech veřejné správy, od dopravy přes vzdělávání po veřejnou správu. To je cílem koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj, která vznikla na půdě Agentury regionálního rozvoje. Akční plán koncepce v roce 2020 získal prestižní ocenění v soutěži Chytrá města. Rok se s rokem sešel a jedna z cen soutěže opět putuje do Libereckého kraje. Zvláštní cenu poroty získal pilotní projekt hospodaření s vodou realizovaný v létě roku 2021 v České Lípě.

Klimatické změny pociťuje náš regionu již dnes. Sucha větší než obvykle střídají období intenzivních dešťů vedoucích místy k bleskovým povodním. Na oba tyto extrémy cílí Liberecký kraj ve své koncepci Chytřejší kraj. Prvotním cílem autorů je sice modernizace kraje, vše ale zapadá do současné perspektivy a klade důraz na životní prostředí, ve kterém žijeme a jeho měnící se charakter.

„Vzpomínám si na scénáře klimatických změn, které byly před deseti lety diskutovány na ministerstvu životního prostředí a které se měly naplňovat v horizontu několika desetiletí. Jenže ony se už naplňují dnes. Klima se mění takovou rychlostí, jakou jsme tehdy vůbec neočekávali,” uvádí Petr Dobrovský, jednatel Agentury regionálního rozvoje.

Prudké změny otřásly v loňském roce trhem s energiemi. Jejich růst v Česku nepříjemně zasáhl tisíce domácností. Zdroje, zdá se, budou velkým tématem i nadále. Jedním z těch diskutovaných se velmi pravděpodobně stane i voda. Jak s ní do budoucna nakládat šetrněji ukazuje jeden z prvních realizovaných projektů akčního plánu koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj. Týká se využití dešťové a šedé vody ve veřejných budovách.

V létě roku 2021 nechal kraj při rekonstrukci sociálního zařízení instalovat na Obchodní akademii v České Lípě technologii na využití těchto vod v objektu školy. Jímaná dešťová voda již slouží k zalévání trávníků, kropení dvora a splachování toalet. Šedou vodu pak po přečištění a dezinfekci UV lampami využívají rovněž ke splachování.

V soutěži Chytrá města 2021, kterou pořádá nezisková organizace Smart City Innovations Institut, získal tento projekt Zvláštní cenu poroty. Uspěl tak v konkurenci stovky dalších projektů z celého Česka. „V minulém ročníku zaujal porotu náš akční plán, letos již bodoval konkrétní projekt. Utvrzuje nás to v tom, že jsme se vydali správnou cestou,“ uvedl při převzetí ceny radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova Jiří Ulvr.

Cílem Libereckého kraje je vybavit postupně co největší počet budov a areálů, které má ve svém majetku, oddělenými rozvody a technologiemi na využívání šedé vody. Kraj tento přístup zavedl do standardizovaného projekčního postupu. Nově jsou tak u všech chystaných staveb či rekonstrukcí zvažovány možnosti uplatnění tohoto řešení.

Zdroj: ARR, LK

cs Čeština‎