Budova bývalé slévárny Linser v Liberci

Na kulturně kreativní centrum přemění Město Liberec léta nevyužitou budovu bývalé slévárny Linser, kterou město získalo teprve nedávno do svého majetku.

Budoucím využitím „Linserky“ se zabývali liberečtí radní. „Naším záměrem je, aby bývalá slévárna Linser byla prvním majákem kreativní městské čtvrti a plnila v prvé řadě funkci kulturní a vzdělávací. V současné době má o objekt zájem několik aktérů,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Podle vedoucí odboru Kancelář architektury města Liberec (KAM) Jiřího Janďourka by budova mohla nabídnout prostor doktorandům a absolventům uměleckých, architektonickým oborů Technická univerzita v Liberci a trvale nastavit spolupráci města s univerzitou, a tím zmenšit odliv kulturně vzdělaných lidí z města.

Budova by tak mohla být inkubátorem nových kreativních projektů. V parteru by mohly být poloveřejné živé prostory, které by nabízely prostor například pro kavárnu, obchod předmětů vzniklých v ateliérech, v 1. a 2. patře by mohly být samotné ateliéry a dílny pro kreativce. Celé druhé podlaží by mohl být prostor sloužící jako galerie. Slepá fasáda budovy vybízí ke vzniku uměleckého pojetí „Už nyní mají o Linserku zájem projekt Člověk v tísni s umělkyní Toy Box, nebo studio _STROY nebo univerzitní Galerie Stěna. Linserka by se stala kreativním centrem, protipólem k technologickému krajskému Lipo.ink. Přilehlý městský park by mohl sloužit pro veřejné kulturní a vzdělávací akce. Kvalitní náplň domu bude podporovat a kultivovat návštěvníky blízké základní a mateřské školy, a tím bude do budoucna aktivovat obyvatele Liberce,“ popisuje Jiří Janďourek.Příběh historie domu a více se dočtete na: https://www.liberec.cz/…/sestnacte-jednani-libereckych…

Zdroj: Facebook Města Liberec

cs Čeština‎