Konference brownfieldy 2021

Připojte se k odborné diskuzi o osudu brownfieldových lokalit v českých městech. Navažte kontakty s klíčovými hráči ze soukromé i veřejné sféry. V září v Českém Krumlově, a naživo!

Konference se uskuteční 17.9.2021 v Českém Krumlově.

Program

9:00 – 10:00 REGISTRACE A SNÍDANĚ

10:00 – 10:15 ÚVODNÍ SLOVA

10:15 – 11:05 BROWNFIELDY ČESKÉHO KRUMLOVA

Transformace brownfieldů v pohraničí: Martin Krupauer, A8000

České pohraničí, území kopírující bývalé Sudety, se nikdy zcela nevzpamatovalo z úbytku obyvatel po konci druhé světové války. Po roce 1989 zde navíc zaniklo mnoho pracovních příležitostí, které se dodnes nepodařilo nahradit. Brownfieldy najdeme i v místech, kde bychom je neočekávali a jejich problematika je v mnoha aspektech specifická.

Koncepční rozvoj města: Josef Hermann a Miroslav Reitinger, Český Krumlov

Rozvoj města je složitý, mnohovrstevnatý a trvalý proces, který je potřeba usměrňovat. Od počátku devadesátých let měl Český Krumlov poměrně jasnou vizi svého rozvoje. Vývoj posledních dekád ovšem ukázal, že směřování rozvoje města je nezbytné čas od času aktualizovat. K tomu je zapotřebí se zastavit a hledat společně cesty jak dál.

Nový Dvůr: nová čtvrť na místě bývalých kasáren Vyšný: Petr Hornát, A8000

Být u návrhu nové části města je pro urbanisty a architekty vždy výzvou a jedinečnou příležitostí. Zvláště když práce nekončí pouhým předáním výkresů, ale architekt má možnost podílet se i na samotné realizaci. Společným cílem je vytvořit nové místo pro život, které bude disponovat kvalitou, logikou řešení, a tedy i potřebnou atraktivitou.

Energetická studie projektu Nový Dvůr: Michal Šváb, ENACO

11:05 – 11:45 DISKUZE: MESTSKÉ PROJEKTY NA BROWNFIELDECH

Jak správně postupovat a plánovat, co si pohlídat i jak projekt financovat? Diskuze zástupců českých měst nad jejich přístupem k rozvoji brownfieldů.

Petr Schaller (Plesná), Štěpán Pavlík  (Tábor), Miroslav Reitinger (Český Krumlov) Moderuje: Kateřina Kubizňáková

11:45 – 12:00 PAUZA NA KÁVU

12:00 – 12:30 ROZVÍJENÍ MĚST SKRZE BROWNFIELDY

Udržitelný rozvoj postavený na datech: Tomáš Ctibor, 4ct

V současnosti často hledáme řešení pro transformační a rozvojová území primárně na základě prostorových a kapacitních možností. K dispozici sice máme dynamicky rostoucí objem dat a informací, často je však neumíme správně využít a vyhodnotit. Správné uchopení dat je klíčem pro modelaci proveditelných a ve všech ohledech udržitelných řešení, postavených na reálných potřebách a dostupnosti zdrojů.

Transformace brownfieldu v novou městskou čtvrť: Luděk Sekyra, Sekyra Group

12:30 – 13:00 DISKUZE: MĚSTO A DEVELOPER NA JEDNÉ LODI

Jak nastavit pravidla pro rozvoj území ve městech a vytvářet díky tomu fungující partnerství mezi městy a investory?

Luděk Sekyra (Sekyra Group), Tomáš Ctibor (4ct), Pavel Strnad (Polverini-Strnad), Josef Hermann (Český Krumlov). Moderuje: Tomáš Kadeřábek (Asociace developerů)

13:00 – 14:00 OBĚD

14:00 – 15:20 INSPIRACE PRO ÚSPĚŠNÉ REALIZACE

Neobyčejné konverze: Peter Bednár, Jakub Cigler Architekti

Brownfieldy jsou podobné zašlému, trochu nepraktickému, ale vzácnému servisu po babičce. Trpělivě čekají ve vitrínce až bude ten správný čas je použít. Problém je, že správný čas nemusí jen tak nastat. Brání mu celá řada faktorů, včetně přílišných očekávání. Brownfieldu plných dostupného bydlení, průmyslových památek, vybavenosti a zeleně přitom docílit lze, většinou však v rozporu se zaběhlými představami. Cest k neobyčejnému rozvoji je mnoho, ale ty nejkratší mohou být pragmatické a obyčejné.

PPP Projekty: Michal Tesař, NEWTON Business Development

Pro oblast PPP v českém prostředí platí, že projekty se realizují, i když o nich není moc slyšet. Široká veřejnost se tedy domnívá, že u nás nejsou. Municipální úroveň je pro PPP ideální a potvrzuje, že to jde. Představeny budou PPP projekty v ČR a jejich specifikum směrem k brownfieldům.

Plánování měst: Petr Návrat, ONplan

DISKUZE: Michal Tesař (NEWTON Business Development), Silvana Jirotková (MPO ČR), Jan Lehký (Kinstellar), Tomáš Míček (P3).

15:20 – 15:35 PAUZA NA KÁVU

15:35 – 16:45 UDRŽITELNOST: HLAVNÍ TÉMA SOUČASNÉHO DEVELOPMENTU

Krajinářský pohled na brownfieldy – nakládání s vodou: Jana Pyšková, krajinářská architektka

Energetika projektů v rámci udržitelného rozvoje: zástupce Frank Bold

DISKUZE: Radana Leistner Kratochvílová (MŽP ČR), Petr Návrat (ONplan), Jana Pyšková

17:00 ZAKONČENÍ KONFERENCE

DOPROVODNÝ PROGRAM

  • výstava Industriální stopy
  • investiční příležitosti v Jihočeském kraji
  • prezentace case study MBARE: vodárna Karlovy Vary
  • konzultace dotačních titulů jednotlivých ministerstev
  • komentovaná prohlídka areálu kasáren 

VSTUPENKY

Zdroj: https://www.kfbrownfieldy.cz/

cs Čeština‎