Úspěšné regenerace napříč regiony

Publikace vznikla ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj a agentury pro podnikání a inovace CzechInvest.

Jejím smyslem je ukázat výběr povedených regenerací brownfieldů, které proběhly v posledních letech napříč celou republikou. Vybrané příklady byly doporučeny a zpracovány regionálními pobočkami agentury CzechInvest často za participace samotných vlastníků objektů.

Agentura CzechInvest bývá s vlastníky brownfieldů v přímém kontaktu a často je u projektů přítomná od procesu hledání budoucího využití opuštěných lokalit až po úspěšnou realizaci záměru a jeho znovuotevření pro novou funkci. Každý kraj je v publikaci zastoupen jedním příkladem, přesto to nejsou jediné úspěšné regenerace. Jedná se spíše o ochutnávku, kam může obnova těchto objektů směřovat – od muzeí, galerií a vzdělávacích institucí, přes využití pro rekreaci a cestovní ruch až po konverzi v areály, které slouží pro průmysl a podnikání.

Tyto úspěšné projekty v sobě nesou hodně odhodlání a času vlastníků, kteří se nezalekli složitých projektů a postupně opuštěné a zanedbané areály přetvořili na živé lokality. Další objekty, včetně některých zařazených do této publikace, další etapy ještě čekají.

Doufáme, že tato publikace motivuje vlastníky lokalit typu brownfield k tomu, aby se pokusili jim vdechnout nový život. A my je třeba mohli zahrnout do další verze této publikace.

STAHUJ

Zdroj: CzechInvest, Radovan Baloun

cs Čeština‎