Jedničky a nuly. Liberecký kraj usiluje o zřízení centra digitální inovace

V regionu by mohlo vzniknout centrum evropského formátu zaměřené na podporu digitalizace malých a středních podniků. Konsorcium vedené krajskou Agenturou regionálního rozvoje uspělo v národní výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu. Společně s pěticí dalších konsorcií převážně z Prahy, Brna a Ostravy se nyní bude v Bruselu ucházet o možnost zřídit v Libereckém kraji Evropské centrum pro digitální inovace. Síť těchto institucí chce Evropská unie začít budovat ještě letos.

Digitalizace nabrala v loňském roce na obrátkách i díky pandemii COVID-19. Na vlastní kůži to pocítila většina občanů, firem, úřadů nebo škol. Digitalizace však není tématem pouze loňského roku a vzdálené komunikace. V průmyslovém odvětví úzce souvisí s takzvanou čtvrtou průmyslovou revolucí. Ta přináší zcela nový rozměr práce, zapojení digitálních technologií, automatizace, umělé inteligence nebo superrychlých počítačů do běžné praxe. „Současně s prosazováním trendů Průmyslu 4.0 očekáváme razantní změny na trhu práce. Zohledňujeme je v dlouhodobých rozvojových strategiích mimo jiné i touto snahou o zřízení centra pro digitální inovace v našem regionu,“ uvádí hejtman Martin Půta.

Evropská centra pro digitální inovace začnou vznikat v druhé polovině letošního roku. Jejich posláním bude podporovat malé a střední podniky s adaptací na nadcházející dobu digitální. V praxi to může vypadat tak, že jim zpřístupní špičkové odborníky nebo nejmodernější technologie z daného oboru (za běžných podmínek pro MSP nedostupné) a umožní jim tak otestovat výrobek či službu. To vše ve fázi před velkou investicí do spuštění výroby a uvedení produktu na trh. Tato podpora má být v kraji nabízena skrze členy konsorcia, tedy prostřednictvím špičkových krajských výzkumných center nebo skrze síť partnerských center rozesetých po celé Evropě.

Pokud chceme udržet špičkovou úroveň vědy a výzkumu a konkurenční výhodu našich podniků, musíme držet krok se světem. Náš region je tradičním nositelem znalostí, které nám zajišťují prosperitu a prestiž ve světě. Takový ho chceme předat i našim dětem,“ říká Jiří Ulvr, radní pro regionální rozvoj a dodává, že je v zájmu kraje, aby se nové digitální technologie šířily do co nejvíce firem. Za účelem podpory nově vznikajících startupů, ale i existujících firem s vyšší přidanou hodnotu kraj zřídil před třemi lety Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink. I ten je součástí konsorcia.

Už jen to, že naše konsorcium prošlo v silné konkurenci sítem národní výzvy, vnímám jako obrovský úspěch. Ukazuje se, že krajská vědeckovýzkumná pracoviště patří mezi celorepublikovou špičku a že společně mají co nabídnout i v evropském měřítku. Ve výběru kandidátů nefiguruje vyjma nás žádný jiný subjekt působící mimo tradiční technologické bašty Prahu, Brno a Ostravu,“ uvádí Petr Dobrovský z Agentury regionálního rozvoje. Případný úspěch v Evropě by podle něj byl obrovskou šancí pro celý širší region. Pro zajištění širší škály služeb i pro zvýšení spádové oblasti centra navázala agentura spolupráci s partnery z Královéhradeckého kraje. Součástí konsorcia jsou tak za Liberecký kraj ARR (pod níž spadá Lipo.ink), TUL, VÚTS a TOPTEC, za Královéhradecký kraj UHK a CIRI a jedna organizace s celostátní působností – Národní klastrová asociace. Spolu s těmito partnery začala nyní Agentura regionálního rozvoje pracovat na přípravě projektového záměru ve větším detailu. Následovat bude jeho posouzení Evropskou komisí.

Mezi další úspěšná konsorcia patří Brain for Industry, EDIH ČVUT a EDIH DIGIMAT zaměřující se na oblast umělé inteligence, Cybersecurity Innovation Hub se specializací na kybernetickou bezpečnost a EDIH Ostrava, jehož hlavní devizou jsou supervýkonné počítače.

ARR – Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. je servisní organizací Libereckého kraje, který je jejím stoprocentním vlastníkem. Posláním agentury je poskytování expertní podpory rozvojovým záměrům a projektům kraje, jeho obyvatel a podnikatelů. Agentura se věnuje dotačnímu managementu a environmentálním tématům (hospodaření s vodou, péče o zeleň v krajině). V rámci projektu Smart Akcelerator II Libereckého kraje podporuje prostředí vědy, výzkumu a inovací v kraji. Pod agenturu spadá Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink a regionální značka Crystal Valley.

Digitální Evropa je program financování zřízený Evropskou unií pro období 2021-2027. Jeho cílem je podporovat digitální transformaci zemí sedmadvacítky. Za úkol si dává zintenzivnění snah o zavádění klíčových digitálních technologií do praxe. Program počítá s alokací finančních prostředků do projektů především z těchto čtyř oblastí: supervýkonné počítače, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost a pokročilé digitální dovednosti. Důraz klade rovněž na zajištění rozsáhlého využívání digitálních technologií ku prospěchu celé ekonomiky potažmo celé evropské společnosti.

TZ: ARR

cs Čeština‎