Inovační centrum pomohlo za rok 2020 více než 300 firmám a podnikatelům

Inovační centrum a inkubátor Lipo.ink za rok 2020 podpořil více než 300 podnikatelů a inovátorů z Libereckého kraje. Kromě toho hraje aktivní roli ve vzdělávání a propojování podnikavých lidí v regionu. Na konci roku se přestěhovali do nových prostorů s rozlohou přes 4000 m².

V rámci Podnikatelské ambulance, která je nejvyužívanější službou Lipo.ink, jsme provedli přes 140 konzultací. Drtivá většina našich konzultací byla pro obyvatele LK, ale už jsme měli první klienty z Prahy. Tento formát přebírají i inovační centra v jiných krajích, vysvětluje ředitel Lipo.ink Philipp Roden.

Kromě Podnikatelské ambulance nabízí Lipo.ink i intenzivnější programy na podporu malých a středních firem. Během roku se do inkubačních programů přidalo šest nových technologických startupů a službu PlatInn využilo dalších osm malých či středních firem z regionu. “S těmito klienty podepisujeme závaznou smlouvu o dlouhodobé spolupráci a podporujeme je v udržitelném růstu, při dobývání nových trhů, digitalizaci procesů či získání správného investora,” říká Antonín Ferdan, zástupce ředitele pro inovace, a pokračuje: “Mezi ty, kterým je dobré věnovat pozornost, patří jednoznačně firma Null Spaces, Silcocell, nebo VisionQ.” Do těch firem, které jsou připraveny na expanzi do zahraničí a svůj produkt mají již ověřený na trhu, vstupuje inkubátor i podílově, jako se tomu tento rok stalo v případě firmy Statotest.

Nové služby, prostor, předmět na TUL i členové týmu

Nového je v Lipo.ink více: “Otevřeli jsme novou budovu, kde nabízíme 18 kanceláří s celkovou výměrou 950 , coworkingový prostor s kapacitou až 80 lidí a průmyslové prostory s výměrou přes 750 ,” říká Roden.

V reakci na pandemii rozšířil Lipo.ink nabídku služeb o poradenské služby sítě PlatInn pro podnikatele zasažené koronavirovou krizí. “V roce 2021 navíc chystáme i možnost skupinové inkubace, kdy pracujeme s tematicky podobně zaměřenými podnikateli a umožňujeme jim intenzivnější spolupráci,” doplňuje Ferdan nabídku o další program.

Odborníci z inkubátoru včetně Rodena také odučili svůj první semestr na liberecké univerzitě v rámci předmětu Inovace v podnikání pomocí moderních technologií, jehož výstupem byl mimo jiné reálný podnikatelský plán každého studenta. 

Dalším přírůstkem jsou dva noví členové týmu Lipo.ink – Zuzana Haburajová, která se stará o finance celé instituce, a Denisa Sedlická, která má na starosti novou budovu a péči o její rezidenty: “Kromě dlouhodobých nájemníků se také starám o krátkodobý pronájem našich konferenčních místností.” 

Lipo.ink pořádá i různé akce na podporu podnikání pro širokou veřejnost. “I přes situaci, jaká byla, jsme uspořádali 35 akcí, workshopů a online přednášek, kde jsme se potkali s 853 lidmi,” upřesňuje Vendula Zedníková, vedoucí komunikace a marketingu. Jednou z takových akcí byla i takzvaná Jednohubka v rámci programu PlatInn, kde pokaždé až patnáct podnikatelů se svou firmou nebo start-upem řeší konkrétní výzvu.

Podnikatelská ambulance je konzultace určená jak pro začínající podnikatele, kteří si nejsou jistí s realizovatelností svého podnikatelského nápadu, tak pro již fungující projekty, které by jejich autoři chtěli posunout či rozšířit. Návštěva je zcela zdarma, stačí si jen rezervovat termín: https://bit.ly/2Yds9bD

Inkubační programy Posilovna a Plnotučná inkubace pomáhají z počátečního nápadu vybudovat skutečnou firmu, která má i své první platící zákazníky.

Program Posilovna je určen pro podnikatele, kteří jsou se svým nápadem na začátku, a poskytuje až 15 individuálních konzultací s Lipo.ink během šesti měsíců a tři schůzky s experty.

Program Plnotučná inkubace se věnuje start-upům, které splňují alespoň tři ze čtyř kritérií popsaných na stránkách Lipo.ink. Takovým podnikatelům je pak k dispozici 50 000 Kč na služby partnerů Lipo.ink, přístup do sítě mentorů a expertů a 20 hodin s nimi a až 25 konzultací s Lipo.ink.

PlatInn je program pro české firmy s vyšší přidanou hodnotou z Libereckého kraje.Pomocí konzultací s vybraným odborníkem ze sítě PlatInn získá firma nový pohled na svůj byznys a také konkrétní plán aktivit vedoucích k dalšímu růstu.

Lipo.ink – Liberecký podnikatelský inkubátor funguje od konce roku 2017. Jeho posláním je podpořit vznik a rozvoj inovativních firem v našem kraji a podpořit budoucí blahobyt Libereckého kraje. Činí tak přes řadu aktivit – především přes business poradenství na špičkové úrovni. www.lipo.ink

ARR s. r.o., je krajskou společností, jejímž cílem je expertní podpora rozvojovým záměrům a projektům kraje, jeho obyvatelům a podnikatelům. www.arr-nisa.cz

Kontaktní osoba:
Barbora Jónová, Public & Business Relations
Lipo.ink, jon@lipo.ink, +420 737 658 607

cs Čeština‎