Nízký objekt bývalého textilního závodu Elitex

Nízký objekt bývalého textilního závodu Elitex bude adaptován na novou funkci administrativy liberecké pobočky Úřadu práce České republiky.

Zdroj foto: BAK

Vstupy do objektu budou nové rozlišeny na návštěvnické, zaměstnanecké a technické. Hlavní vstup do objektu pro klienty bude nově situován v suterénu na západní straně severní fasády, z důvodu uživatelského i urbanistického.

Hlavní komunikační osou návštěvníků bude schodiště s výtahem v západní části objektu. Na toto schodiště navazují v nižších podlažích přepážkové haly s čekárnami. V suterénu u vstupu se nachází recepce, pokladna či podatelna. Hlavní komunikační osou zaměstnanců bude schodiště s dvojicí výtahů ve střední části budovy s návazností na hlavní zaměstnanecký vstup.

Ve střední části suterénu se nachází multifunkční sál se samostatným bezbariérovým vstupem z ulice Dr. M. Horákové. Technické prostory jsou situovány převážně do východní strany suterénu budovy, kde se předpokládají vedlejší servisní vstupy a návaznost na dopravní komunikaci. Prostory nejvyššího podlaží jsou vyhrazeny pro vrcholný management objektu.

Zdroj foto: BAK

Zdroj článku: BAK stavební společnost, a.s

cs Čeština‎