Prázdná budova bývalého Skloexportu v Liberci

Čtyřicet let zde sídlil největší český vývozce skla. Po jeho krachu budova Skloexportu pod libereckým nádražím chátrá. Město podniklo další kroky, aby objekt získalo od státu za symbolickou cenu nebo bezplatně.

Zdroj: www.liberec.cz

Do budovy by se mohla přestěhovat část agendy, kterou si obyvatelé Liberce v současnosti chodí vyřizovat na nový magistrát. Ten už je ale dlouhodobě přetížený.

„Z médií jsem získal zprávu o převodu budovy Skloexportu pod správu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hned jsem oslovil generální ředitelku úřadu a požádal UZSVM o prověření převodu budovy do majetku města bezúplatně nebo za symbolickou cenu,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník, který o návrhu převzít budovu jednal s vedením úřadu už před rokem. Pokračování >>>

Zdroj: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/liberec-chce-budovu-skloexportu.A200813_131457_liberec-zpravy_tml

Související článek:
Představitelé města Liberec si prohlédli budovu Skloexportu

cs Čeština‎