Aktuální výzvy

Otevřené výzvy
Vyhlášení výzvyZahájení příjmuUkončení příjmuProgram podporyZaměření programu podpory
1. 7. 202015. 7. 2020 08:00:0031. 12. 2022 23:59:59Inovační vouchery – Výzva VInákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben
1. 7. 202015. 7. 2020 14:00:0018. 12. 2020 16:00:00Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva VIzavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
29. 6. 202030. 6. 2020 08:00:0030. 10. 2020 16:00:00Proof of Concept – Výzva IVaktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi
16. 6. 202022. 6. 2020 09:00:0030. 9. 2020 15:59:59Spolupráce – Klastry – Výzva VIIpodpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí
16. 4. 202017. 4. 2020 09:00:0031. 12. 2020 23:59:59Inovační vouchery COVID-19 – Výzva Vnákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben
16. 4. 202015. 5. 2020 09:00:0016. 4. 2021 09:00:00Vysokorychlostní internet – Výzva III – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)
25. 3. 20201. 4. 2020 09:00:0010. 9. 2020 15:59:59Partnerství znalostního transferu – Výzva VIpartnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí
18. 3. 202020. 3. 2020 08:00:0030. 8. 2020 12:00:00Služby infrastruktury – Výzva VIIvýstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)
4. 3. 20204. 6. 2020 09:00:005. 8. 2020 12:00:00Vysokorychlostní internet – Výzva IVrozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)
13. 12. 201913. 1. 2020 13:00:0031. 8. 2020 15:00:00Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva IIIsnížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru
2. 12. 20196. 1. 2020 08:00:0031. 7. 2020 15:00:00Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva Vzavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
2. 12. 20196. 1. 2020 08:00:0031. 7. 2020 15:00:00Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva Vzavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
2. 12. 20196. 1. 2020 08:00:0031. 7. 2020 15:00:00Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva Vzavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
2. 12. 20198. 1. 2020 13:00:001. 3. 2021 13:00:00Úspory energie v SZT – Výzva IVrekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla
26. 7. 20192. 9. 2019 14:00:0031. 7. 2020 23:59:59Obnovitelné zdroje energie – Výzva Vvýroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/radce/vsechny-vyzvy/

cs Čeština‎