Prodej nemovitých věcí LČR, pronájmy a pachty

Na stránce https://pnm.lesycr.cz/ jsou zveřejňovány prodeje nepotřebných nemovitých věcí státního podniku Lesy ČR realizované formou veřejné soutěže a rovněž jsou zde zveřejňovány veřejné soutěže na pronájmy a pachty nemovitých věcí.

Aktuálně probíhající výběrová řízení jsou uveřejňováná v oddílu Výběrová řízení – prodej nemovitého majetku a Výběrová řízení – pronájmy/pachty. Oddíl Seznam nepotřebných budov LČR obsahuje soupis nepotřebných budov státního podniku všetně těch, které nejsou prozatím nabízeny k prodeji formou veřejné soutěže. Na prodej nepotřebných budov budou postupně vyhlašována výběrová řízení. Případné informace k těmto budovám podá příslušný odpovědný pracovník.

Vyhledávání nemovitých věcí v programu je možné dle zadaných kritérií, a to podle kraje či okresu, obce nebo katastrálního území, ve kterém se nemovitý majetek nachází, dále dle organizační jednotky LČR, do jejíž oblastní působnosti nabízená nemovitá věc spadá, dle vyhlašované prodejní ceny majetku nebo dle jiných kritérií. Nemovité věci určené k prodeji formou veřejné soutěže jsou děleny do pěti základních kategorií, a to sice Provozní budovy, Rodinné a bytové domy, Byty a nebytové prostory, Vodní díla a Pozemky; zařazení do kategorií není provedeno dle charakteristiky nemovitých věcí uvedené v občanském zákoníku. V kategoriích označujících stavby jsou vždy uvedeny konkrétní stavby, i přesto, že jsou součástí pozemku.

Pro účast ve výběrovém řízení je nutné splnit podmínky výběrového řízení, mimo jiné prohlásit, že účastník splnil požadované podmínky výběrového řízení. V případě, že formulář Prohlášení účastníka výběrového řízení není součástí dokumentace výběrového řízení, je zapotřebí jej vytvořit v souladu s vyhlášenými podmínkami konkrétního výběrového řízení. Současně s tímto dokumentem zájemce odesílá nabídku, obsahující vedle identifikačních údajů nabízenou kupní cenu a další požadované náležitosti.

Vítězem veřejné soutěže se stává zájemce, který splní podmínky veřejné soutěže a podá platnou nabídku s nejvyšší kupní cenou.

Zdroj: https://pnm.lesycr.cz/

cs Čeština‎