Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

16. 07. 2019

Zahájení příjmu

16. 09. 2019 / 10:00:00

Ukončení příjmu

31. 05. 2020 / 10:00:00

Cílem Výzvy IV je výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů.

Upozornění pro žadatele

Dle posledního rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 31. 5. 2020. Nejzazší termín pro předložení stavebního povolení v právní moci/ohlášení/potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba stavební povolení ani ohlášku nevyžaduje, je 29. 8. 2020. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 30. 5. 2023. Související tiskovou zprávu MPO ze dne 24. 4. 2020 naleznete zde.

Dle rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 30. 4. 2020. Nejzazší termín pro předložení stavebního povolení v právní moci/ohlášení/potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba stavební povolení ani ohlášku nevyžaduje, je 30. 7. 2020. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 30. 4. 2023.

Související tisková zpráva MPO ze dne 19. března 2020.

Zdroj: API – Agentura pro podnikání a inovace

cs Čeština‎