Do Soutěže Karla Hubáčka lze přihlašovat stavby až do konce května, hlasovat se bude od konce června

Termínovou úpravou prošel letošní ročník architektonické soutěže Karla Hubáčka. V souvislosti s koronavirovou pandemií došlo k posunutí času, do něhož je možné  přihlašovat stavby, stejně tak začne později i veřejné internetové hlasování. Co však zůstává neměnné bez ohledu na aktuální stav, je poselství soutěže: hledat a nacházet architektonickou kvalitu.

Termín pro odevzdání přihlášek do soutěže je prodloužen z 30. dubna do 31. května. Veřejnost měla mít možnost hlasovat od 30. května, nicméně stane se tak až 30. června.

Soutěž Karla Hubáčka se koná letos již pošestnácté. Smyslem soutěže je vyzdvihnout úspěšné nebo zajímavé stavby a šikovné žáky, studenty, projektanty, architekty, zkrátka talenty v oblasti stavitelství, architektury a řemesla z celého Libereckého kraje.

„Loňský ročník doznal řadu změn a novinek, které se velice osvědčily. Soutěž dostala nové logo a webové stránky, na nichž se graficky poutavou formou prezentovaly všechny přihlášené stavby a projekty. Velkou energii jsme věnovali rovněž propagaci soutěže a zapojení dalších subjektů z regionu do organizace a podpory. To vše vyneslo rekordní počet přihlášených — sešlo se jich padesát. Proto základní schéma soutěže zachováme i v ročníku letošním. Stejně tak se opět uskuteční putovní výstava, která během léta na různých místech kraje přihlášené stavby představí a podpoří tak veřejné hlasování. Letošní novinkou je on-line způsob přihlašování prostřednictvím interaktivního formuláře, čímž odpadne papírování a s tím spojená zátěž pro přihlašovatele i organizační tým,” popsal Michal Kříž, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Porota, složená ze zástupců odborných organizací z řad stavebníků a architektů, stejně jako partnerů, kteří se do soutěže zapojili, udělí ceny ve čtyřech kategoriích. První a hlavní z nich je Cena Karla Hubáčka, udělená za nejzajímavější stavbu nebo úpravy veřejného prostoru a krajiny. Dalšími jsou Cena za inovaci udílená za výjimečné návrhy, Cena junior pro studenty, věnující se stavebnictví a architektuře a ocenění pro významnou osobnost v oboru stavebnictví. Na webu www.stavbaroku.lk se uskuteční hlasování o cenu veřejnosti.

Veškeré potřebné detaily se nalézají na webových stránkách. Přihlášené projekty se postupně objeví na webu i facebookovém profilu soutěže a v průběhu léta se představí také prostřednictvím putovní výstavy. Vyhlášení výsledků se uskuteční 10. září.

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
485226324

cs Čeština‎