Podpora památek na území Libereckého kraje

V sobotu 18. dubna jsme si připomenuli Mezinárodní den památek a sídel. Jak Liberecký kraj podporuje obnovu a zachování kulturních památek na svém území si představíme v dalším dílu 20 let krajů.

Kontinuální podpora památek probíhá na území kraje již od roku 2003, zprvu z tzv. programu G-12 v kombinaci se zdroji z rozpočtu kraje, v roce 2008 pak byl zřízen tzv. Fond kulturního dědictví, který zastřešoval podporu projektů v oblasti stavební obnovy nemovitých kulturních památek i jejich průzkumu a zároveň akce záchranných archeologických průzkumů. Od roku 2017 mohou vlastníci kulturních památek požádat i o individuální dotace, které se zaměřují především na stavební akce komplexního charakteru s vyšší finanční náročností. V souhrnu podpořil Liberecký kraj od roku 2003 obnovu kulturních památek na svém území částkou převyšující 121 mil. Kč.U mnohých objektů probíhá obnova po jednotlivých etapách a zdroje Libereckého kraje jsou tam tak směřovány dlouhodobě. Tímto způsobem významně přispívá Liberecký kraj např. na obnovu areálu Kostela sv. Josefa na Krásné, na obnovu cenných nástěnných kreseb v interiéru hradu Houska, na celkovou obnovu kostela sv. Alžběty Uherské ve Cvikově, kostela a zámku v Horní Libchavě, či se dlouhodobě finančně podílí na obnově tzv. Starého hřbitova v Kamenickém Šenově.

S cílem upozornit veřejnost na mimořádně zdařilé a citlivě realizované obnovy kulturních památek, vypisuje Liberecký kraj od roku 2016 i soutěž „Památka roku Libereckého kraje“, ve které oceňuje vlastníky kulturních památek za jejich přístup k rekonstrukci a snaží se tak motivovat další, aby je následovali.

Příkladem může být např. obnova bývalé papírny v Hamru na Jezeře, která se stala památkou roku 2017. Papírna v Hamru na Jezeře je unikátní technickou památkou z druhé poloviny 17. století. Papírna byla založena mimoňským papírníkem Petrem Ossendorfem v roce 1655. Jádro současné stavby je dle dendrochronologického průzkumu datováno do 80. let 17. století, čímž se řadí mezi nejstarší stavby tohoto typu na území celé republiky. Objekt je ojedinělým dokladem raně barokní papírny s cenným dochovaným torzem technologického zařízení. V letech 2014 – 2017 proběhla citlivá a velmi zdařilá obnova a rekonstrukce celé fasády papírny. Děkujeme všem, kteří pečují o historii Libereckého kraje!

Více ke zdařilým projektům najdete zde: https://kultura.kraj-lbc.cz/page412/Souteze

Zdroj: Facebook Libereckého kraje

cs Čeština‎