Finanční podpora | COVID 19 – výzkum, vývoj, inovace

Vážení partneři výzkumu, vývoje a inovací Libereckého kraje,

s ohledem na situaci způsobenou šířením a dopady koronaviru,
nabízím přehled aktuálních možností finanční podpory, které připravuje MPO.

Nové programy budou realizovány právě pro podporu tvorby a rychlého zavedení nových technologií a řešení (včetně zrychleného výzkumu a vývoje), které mohou pomoci s bojem proti koronaviru.

zaměření: rychlé zavedení nových řešení proti koronaviru 
cíle: zmírnění dopadů dalšího šíření a řešení následné krize

„Program podpoří projekty firem, včetně start-upů, případně i dalších institucí, prostřednictvím financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe. Příkladem může být nový plicní ventilátor či aplikace usnadňující logistiku,“ upřesňuje náměstek ministr průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.  
 

Technologie COVID 19
– vyhlášení: 14. dubna 2020
– max. výše podpory: 20 mil. Kč
– uchazeči: MSP
– alokace na výzvu: 300 mil. Kč

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19
– žádosti bude možné podávat v nejbližších týdnech
– předpokládaná alokace: 200 mil. Kč

V případě zájmu prosím sledujte informace zveřejňované MPO
a také stav výzvy na OPPIK.

Zdroj: Martin Skalník, regionální koordinátor pro Liberecký kraj, Oddělení poradenství a podpory komunikace
Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37, 160 00  Praha 6, +420 770 184 404, www.tacr.cz

cs Čeština‎