Jak a proč registrovat lokality typu brownfield do Národní databáze brownfieldů (NDB)

V případě, že chcete žádat o dotaci na lokalitu typu brownfields nebo na nemovitost určenou k rekonstrukci v rámci programů:

… je nutné provést registraci lokality do Národní databáze brownfieldů (NDB). Podrobný návod, jak takovou registraci provést najdete v manuálu registrace do NDB: http://www.brownfieldy.eu/wp-content/uploads/2019/11/Pokyny-pro-vkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-lokality-do-NDB.pdf

K registraci budete určitě potřebovat:

  • Popis objektu, předchozí využití
  • Parcelní čísla
  • Rozloha lokality, využitelná plocha, zastavěná plocha
  • Fotodokumentace (aktuální stav) – exteriér (5x foto), interiér (5x foto)

Váš záznam o lokalitě bude po úspěšné registraci zkontrolován. V případě požadavku na doplnění nebo vysvětlení budete správcem databáze kontaktování a požádáni o doplnění.

Pokud bude vše v pořádku, dojde k potvrzení registrace Vaší lokality do NDB formou e-mailu správci registrace lokality. Tento e-mail (včetně přílohy) pak slouží jako povinná příloha k žádosti o dotaci z výše uvedených dotačního titulů.

Národní databáze brownfields (NDB): https://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/Aplikace/bf-public-x.nsf/bfs.xsp

cs Čeština‎