Inkubátor nemusí být jen podnikatelský, ale i umělecký, hledající sklářské talenty mezi nejmladší generací

Ještě před pár lety hrozil SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově zánik, teď je nejstarší evropská sklářská škola špičkovým pracovištěm, jehož význam přesahuje hranice. Ve čtvrtek zde pokřtili inkubátor talentů, produkt přeshraničního projektu Škola a sklo.

Inkubátor SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově

Po přestěhování školního domova mládeže do bývalé sklářské rafinerie zůstala původní budova nevyužitá a Liberecký kraj, zřizovatel školy, se jí chtěl původně zbavit. To ale pedagogům přišlo být škoda a podařilo se jim prosadit plán na nové využití jako inkubátoru pro mladé umělce.

Se svojí vizí hledání talentů pro sklářské obory mezi žáky ZŠ a ZUŠ nás Pavel Kopřiva, ředitel školy, seznámil již při příležitosti otevření centra odborného vzdělávání SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově vloni v září (viz obrazová reportáž). Myšlenka se stala skutkem. Nové dílny a ateliéry za 14 milionů korun jsou připraveny pomáhat objevovat krásu skla, budit zájem o obor, inspirovat.

Inkubátor bude využíván několikerým způsobem. V první řadě bude po dobu povinné udržitelnosti projektu (a velmi pravděpodobně i po ní) sloužit přeshraniční spolupráci s družební základní školou v saském Reinchenbachu / O.L. (MAPA), kde byla v rámci téhož projektu vybudována učebna pro umělecké obory a bylo zavedeno víc hodin umělecky orientované výuky na druhém stupni.

Hedvika Zimmermannová, zodpovědná za projekt na německé straně, vysvětluje: “Žáci mají díky tomuto programu možnost poznat další umělecké řemeslo a otevírá se jim možnost přeshraniční spolupráce, což je velká deviza. Děti se stávají sebevědomější, komunikují spolu, poznají obory, se kterými by se ve své oblasti jinak nesetkali, což je důležité, protože v této oblasti Saska je vysoká nezaměstnanost.

Posted on Categories Inovace, Revitalizace