KONFERENCE O OBNOVĚ a využívání škol

Od roku 2008 pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s. (pořadatel konference) mezioborová setkání o obnově a využívání staveb. Součástí jsou přednášky předních odborníků, diskuze a také komentované prohlídky.

LETOS SE KONFERENCE VĚNUJE HISTORICKÝM BUDOVÁM ŠKOL

Proč? Školy tvoří pevnou součást našeho stavebního fondu. Dodnes se dochovala velká řada školních budov často vysoké architektonické, urbanisitcké či historické hodnoty. Zajímá Vás jejich současná obnova a možnosti využívání?

KDY: 6.–8. listopadu 2019
KDE: Městská knihovna v Písku

Konference přispívá k diskuzi mezi majiteli staveb s pracovníky památkové péče, architekty, projektanty, zástupci správy a samosprávy a dalších. Setkání se konají pokaždé v místě, které s tématem úzce souvisí.

Více se o konferenci můžete dozvědět zde: https://konference.propamatky.cz/

Zdroj: portál PROPAMÁTKY

cs Čeština‎