Do soutěže o krajskou stavbu roku se lze hlásit do konce května

Tradiční akcí, jež oceňuje originální architekturu, zajímavé stavby i jejich tvůrce, je soutěž Stavba roku Libereckého kraje, která od letoška nově nese titul Soutěž Karla Hubáčka. Ještě čtyři týdny je možno podávat přihlášky do ní na podatelně Krajského úřadu v Liberci.

Uzávěrka je 31. května ve 12 hodin. Soutěž zaštiťují hejtman Libereckého kraje Martin Půta
a členka rady kraje Radka Loučková Kotasová.

Porota udělí ceny ve čtyřech kategoriích. První a hlavní z nich je Cena Karla Hubáčka, udělená za nejzajímavější stavbu nebo úpravy veřejného prostoru a krajiny. Dalšími jsou Cena za inovaci udílená za výjimečné návrhy, Cena junior pro studenty, věnující se stavebnictví
a architektuře a ocenění pro významnou osobnost v oboru stavebnictví.

Z veřejného internetového hlasování pak vzejde Cena veřejnosti. Hlasovat je možné od 15. června
do 15. října tohoto roku na webových stránkách www.stavbaroku.lk, kde se rovněž nalézají bližší informace k soutěži včetně přihlášek. Bližší podrobnosti se lze dozvědět taktéž na webu www.kraj-lbc.cz.

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
485 226 302 / 777 366 889

cs Čeština‎