Na krajském úřadu Libereckého kraje se bude konat Veletrh dotačních příležitostí

V multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje se 31. října koná liberecký Veletrh dotačních příležitostí. Zájemci budou mít možnost v jeden čas a na jednom místě zkonzultovat své záměry.

Návštěvníci mohou přijít načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací, které administrují příslušné dotační tituly, budou k dispozici u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky partnerům mohou zájemci podiskutovat o operačních programech (OP) Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Integrovaný regionální operační program, Zaměstnanost, Životní prostředí, programech Libereckého kraje, Programu rozvoje venkova, nástrojích Aktivní politiky zaměstnanosti, národních dotacích MPO či o programech agentur CzechInvest, CzechTrade a TA ČR.

Veletrh se koná od 10 do 15 hodin. Účast je zdarma a bez nutné registrace.

Více informací na www.czechinvest.org.

kontaktní osoba:

Mgr. Michal Heinzl

Regionální kancelář pro Liberecký kraj

+420 724 371 734, michal.heinzl@czechinvest.org

 

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226307

cs Čeština‎