Nemovitosti – Výzva III

Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat Vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Právě pro Vás je určen program Nemovitosti.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 22. 10. 2018 (10:00) do 22. 5. 2019 (10:00).

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky; cílová skupina je definována v textu Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace 1 mil. – 30 mil. Kč
  • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • projekt rekonstrukce objektu

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
  • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Specifika a omezení:

  • skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hlavního města Prahy
  • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
  • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt

Systém sběru žádostí:

  • průběžný

Více informací naleznete ZDE >>>

cs Čeština‎