Seminář 2016 – Brownfields a greenfields Libereckého kraje

Liberecký kraj ve spolupráci s ARR – Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., Agenturou pro podporu podnikání a investic (API) a agenturou CzechInvest pořádá seminář „Brownfields a greenfields Libereckého kraje“. Seminář se uskuteční ve středu 31. srpna 2016 v prostorách Multimediálního sálu Libereckého kraje. Záštitu nad seminářem převzal RNDr. Vít Příkaský, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. Účast na semináři je bezplatná.

Liberecký kraj ve spolupráci s ARR – Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., Agenturou pro podporu podnikání a investic (API) a agenturou CzechInvest pořádá seminář „Brownfields a greenfields Libereckého kraje“. Seminář se uskuteční dne 31. srpna 2016 v prostorách Multimediálního sálu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec. Záštitu nad seminářem převzal RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. Účast na semináři je bezplatná.

Seminář bude rozdělen na dva bloky. První blok bude věnován databázi brownfields a greenfields Libereckého kraje. Budou představeny úspěšné projekty revitalizace lokalit brownfields a připravované projekty.

Druhý blok bude věnován dotačním titulům, které jsou určeny pro lokality brownfields a greenfields. Budou představeny aktivity Agentury pro podnikání a inovace (API) včetně operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a operačního programu Nemovitosti pod patronací agentury CzechInvest. Dále budou Centrem pro regionální rozvoj (CRR) prezentovány aktivity v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (iROP).

Jako doprovodný program bude v prostorách Multimediálního sálu Libereckého kraje instalována Putovní výstava revitalizovaných brownfields v LK.

Na seminář se můžete přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na adrese: http://www.arr-nisa.cz/brownfields/, nebo na e-mail: brownfields@arr-nisa.cz.

Další odkazy:

cs Čeština‎