Seminář 2015 – Brownfields a greenfields v Libereckém kraji

Brownfields a greenfields Libereckého kraje


Termín: 19.11.2015
Místo: Multimediální sál Libereckého kraje

- - - Program semináře ke stažení >>>

Přednášky ke stažení:

01) Brownfields a greenfields v Libereckém kraji
Mgr. Michael Otta – vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
michael.otta@kraj-lbc.cz
Krajský úřad Libereckého kraje

- - - Přednáška ke stažení >>>


02) Databáze brownfields a greenfields LK
Marek Pšenička – projektový manažer
m.psenicka@arr-nisa.cz
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

- - - Přednáška ke stažení >>>


03) Hospic – revitalizace brownfields
Bc. Karolína Šimonová – projektová manažerka
karolina.simonova@kraj-lbc.cz
Krajský úřad Libereckého kraje

- - - Přednáška ke stažení >>>


04) Městské lázně Jablonec nad Nisou – příprava revitalizace
Anna Strnadová – Artpro Prostor
anna.strnadova.as@gmail.com
https://www.facebook.com/artproprostor/

- - - Přednáška ke stažení >>>


05) PPP projekty pro regeneraci brownfieldů
Patrik Reichl – ředitel regionální kanceláře CzechInvestu pro Jihomoravský kraj
patrik.reichl@czechinvest.org
CzechInvest

- - - Přednáška ke stažení >>>


06) OP PIK a další aktivity Czechinvestu
Ing. Tereza Suchomelová – ředitelka regionální kanceláře CzechInvest
tereza.suchomelova@czechinvest.org
CzechInvest

- - - Přednáška ke stažení >>>


 

07) Zkušenosti s projekty v OPPI
Ing. Libuše Klareová – projektová manažerka
SVIJANY

- - - Přednáška ke stažení >>>


08) Operační programy na revitalizace brownfields – období 2014 – 2020
Ing. Jana Davidová – projektová manažerka
j.davidova@arr-nisa.cz
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

- - - Přednáška ke stažení >>>